Resim-İş Eğitimi Yüksek Lisans Programı

YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ

EEB 501 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ: Bilimsel araştırma ile ilgili temel kavram ilke ve yaklaşımların öğretilmesi; araştırma süreç ve teknikleri olan problem, amaç,önem,varsayımların, sınırlılıkların, yöntemin belirlenebilmesi ve rapor yazma becerisine sahip olabilme eğitimi gerçekleştirilir.

REB 505 BİLGİSAYAR VE TASARIMI I : Bilgisayar ortamında, programları kullanma becerisi ile grafik tasarım ürünleri gerçekleştirilir.

REB 506 BİLGİSAYAR VE TASARIMI II : Bilgisayar ortamında, masaüstü yayancılık ve web tasarımları gerçekleştirilir.

REB 517 SANAT ve YORUMU I: Dünya Sanatı Tarihinden seçilmiş yapıtlar toplumsal ve düşünsel boyutları incelenerek yorumlanır.

REB 518 SANAT ve YORUMU II: Çağdaş Batı Sanatı tarihinden ve Türk Sanatından seçilmiş yapıtlar. toplumsal ve düşünsel boyutları incelenerek yorumlanır.

REB 501 DESEN I: Yalın temel plastik malzeme olanakları görsel algıyı ve kompozisyonu geliştirecek yönde özgün yorum ve ifade arayışları bağlamında çözümlenir.

REB 502 DESEN II: Görsel algı, kompozisyonun öğe ve ilkeleri artistik ifade diliyle araştırılır ve sorgulanır.

REB 527 SANAT ESERLERİ ANALİZİ I: Dünya Sanatı Tarihinden seçilmiş yapıtların yapıt inceleme kuram ve yöntemlerine göre çözümlemeleri yapılır.

REB 528 SANAT ESERLERİ ANALİZİ II: Çağdaş Dünya Sanatı Tarihinden ve Türk Sanatı Tarihinden seçilmiş yapıtların yapıt inceleme kuram ve yöntemlerine göre çözümlemeleri yapılır.

REB 520 SEMİNER:

1-M.S. derecesine yönelik olarak,  İlgili bölüm öğretim üyelerinden biri  ile öğrenci arasında düzenlenen çalışma programıdır. 

2-Resim-İş Eğitimine ilişkin bir problem çeşitli yöntemlerle araştırılarak çözüm önerileri raporlaştırılır. Daha önce alanda yapılmış olan yüksek lisans tezlerinin incelenir.

ZORUNLU SEÇİMLİK DERSLER

REB 509 RESİM SANATI I : Resim Sanatı Eğitimi için kılgısal ve kuramsal araştırma, inceleme, yorumlama, üslupsal artistlik ifade etkinlikleri geliştirilir.

REB 510 RESİM SANATI II : Sanatsal anlamda üslupsal artistik ifade arayışları ve yorum farklılıkları sorgulanır.

REB 515 GRAFİK TASARIM I: Grafik eğitimi için kılgısal ve kuramsal araştırma, inceleme, yorumlama ve üslupsal artistik ifade etkinlikleri malzeme ve teknik çeşitlilikler bağlamında sorgulanır.

REB 516 GRAFİK TASARIM II : Bir fikir yada bir kavram grafik anlatım diliyle ürüne dönüştürülerek, hedef kitlelere yönelik grafik ürünleri tasarlanır.

REB 507 BASKI RESİM I:   Baskıresim eğitimi için gerekli kılgısal ve kuramsal araştırma, inceleme, yorumlama, üslupsal, artistlik ifade etkinlikleri gerçekleştirilir.

REB 508 BASKI RESİM II:    Sanatsal anlamda üslupsal artistik ifade arayışları ve yorum farklılıkları malzeme ve teknik çeşitlilikler bağlamında sorgulanır.  

REB 541 HEYKEL SANATI I: Heykel sanatı eğitimi için kılgısal ve kuramsal araştırma, inceleme yorumlama ve üslupsal artistik ifade etkinlikleri gerçekleştirilir.

REB 542 HEYKEL SANATI II: Sanatsal anlamda üslupsal artistik ifade arayışları ve yorum farklılıkları malzeme ve teknik çeşitlilikler bağlamında sorgulanır.

FORMASYON DUYURULARI

FAKÜLTE DUYURULARI

Top