Hide Main content block

FORMASYON DUYURULARI

FAKÜLTE DUYURULARI

HABERLER

Fakültemiz Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Fakültemiz dekanı Prof. Dr. Güngör KARAUĞUZ'un
Fakültemiz öğretim üyelerinden Doç. Dr. Eralp
Fakültemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Altay
Emekli Öğretim Üyelerimizden Hayati Yavuzer'in
Fakültemiz emekli öğretim elemanlarından Öğr.
Fakültemiz, Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim
Fakültemiz öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi

Mezunlarımız

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi 14280 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 46 41
  • Email: egitim_fakultesiibu.edu.tr
Top