Tarihçe

Fakültemiz 1914 yılında Darülmuallimat adıyla Hisartepe'de, şimdi yıkılmış olan bir binada açılmıştır. Burada Öğretime 1917 yılına kadar devam eden Darülmuallimat (Kız Öğretmen Okulu), çok az sayıda mezun vermiş ve İstiklal Savaşı'ndan önce kapanmıştır. 21 Haziran 1948'de  yine Hisartepe'de, şimdi Ortaokula ait bir binada “Bolu Erkek Öğretmen Okulu” olarak tekrar açılan bu kurum, aynı yerde 1964-1965 öğretim yılına kadar öğretime devam etmiştir.

1965-1966 öğretim yılında, bugün için “A.İ.B.Ü. Bolu Şehir Kampüsü” olarak adlandırılan binalara taşınan okul, “Bolu Erkek Öğretmen Okulu” olarak eğitim-öğretim hizmetlerine devam ederken, 1973-1974 öğretim yılında dört yıla çıkarılmıştır. 1976-1977 öğretim yılında ise, 12 Haziran 1973 tarih ve 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre, Temel Eğitim Okulları'nın I. Kademesi'ne öğretmen yetiştiren Eğitim Enstitüsü'ne dönüştürülmüştür.

1982 yılında 2547 sayılı Yükseköğretimi yeniden düzenleyen kanun ile Gazi Üniversitesi'ne bağlanarak Eğitim Yüksekokulu adını almıştır. 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı Kanun ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ne bağlanan okul, aynı kanunun 16. maddesinin (a) fıkrası gereğince, fakülte haline getirilerek, Eğitim Fakültesi adını almıştır.

Top