Eğitimde Lisansüstü Eğitim Fırsatları

31 Mayıs 2022

Doç. Dr. Sevim SEVGİ'nin yüksek lisans ve doktora süreçleri, yurtdışı fırsatları, post doktora ve akademik ilerleme hakkında merak ettiğiniz sorulara vereceği cevaplar için webinar düzenlenecektir. 

Katılım linki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aMhlrsYD3nSZVuRL8v1a9S9kZDIc84o96pUJBqTl6dw1%40thread.tacv2/1652368487918?context=%7b%22Tid%22%k3a%2260a5936f-d6e0-475fa45e-ab791c79c757%22%2c%22Oid%22%3a%2u2bc494e4e-4417-4384-af15-70e57d875ced%22%7dj

Top