Pedagojik Formasyon - 2. Yedek Liste Sonuçları

22 Ekim 2021

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına 2. yedek listeden kesin kayıt hakkı kazananlar aşağıdaki dosyalarda ilan edilmiştir. 

2. Yedek liste kayıtlarından sonra tekrar yedek ilanına çıkılmayacaktır. 

KESİN KAYITLAR VE ÖNEMLİ BİLGİLER

1- Kesin kayıt başvurularının şahsen yapılması gerekmektedir. (Bir başkası adına yapılacak başvurular için Noter onaylı Vekâletname gerekmektedir).

2- Asil listede yer alan adaylar için kesin kayıtlar 25.10.2021 (saat 09:30-17:00 arası) belirtilen saat aralıklarında BAİBÜ Kongre Merkezi fuaye alanında yapılacaktır. 

3- 2Yedek liste kayıtlarından sonra boş kalan kontenjanlar için tekrar yedek ilanına çıkılmayacaktır.

4- Belirtilen süre içinde kayıt yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybedecektir.

5- Muafiyet başvuruları dönemine bakılmaksızın kesin kayıt sırasında yapılacaktır. Bu işlem için bir adet transkript fotokopisi ve muafiyet istendiğine dair ekte yer alan muafiyet dilekçesi gerekmektedir.

6- Kayıt ücreti 3600 (üç bin altı yüz) TL olup iki eşit taksit olarak (1800 TL) kayıt dönemlerinde ödenecektir. Kayıt ücretleri Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin aşağıda bilgileri verilen banka hesabına yatırılacaktır:

T.C. Ziraat Bankası Bolu Şubesi

Hesap Adı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Döner Sermaye

Şube Kodu: 2564

Hesap No: 47034774-5024

(IBAN: TR44 0001 0025 6447 0347 7450 24)

Birinci Dönem taksiti “Ad, Soyad, TC Kimlik No, Pedagojik Formasyon Taksit 1” açıklamasıyla yatırılacaktır.  İkinci Dönem taksit zamanı geldiğinde yatırırken “Ad, Soyad, TC Kimlik No, Pedagojik Formasyon Taksit 2” açıklamasıyla yatırılacaktır. Eksik ve yanlış bilgilerden aday kendisi sorumludur.

7. Kesin kayıt yaptırdıktan sonra herhangi bir sebeple kaydını sildiren öğrencilerin yatırdıkları kayıt ücreti iade edilmeyecektir.

8. Ön kayıt başvuruları sonucunda kayıt hakkı kazananların kesin kayıt esnasında belgeleri incelenecek olup, gerçek dışı bilgi ve belge beyanında bulunduğu tespit edilen adayların kayıt hakları iptal edilecek ve ödemiş oldukları formasyon ücreti iade edilmeyecektir.

 

KESİN KAYITLARDA İSTENECEK BELGELER:

  1. Kayıt için başvuru dilekçesi (Ekli dosyalardan dilekçe formu indirilebilir)
  2. Onaylı lisans mezuniyet belgesi ya da diploma (E-devletten alınabilir). (Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir).
  3. Onaylı lisans not durum (transkript) belgesi. (var ise E-devletten alınabilir),
  4. Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)
  5. İki adet vesikalık fotoğraf
  6. Öğrenim ücretinin kurumca belirlenen ilk taksitinin, ilgili kurumun tayin ettiği banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontu. (Ad, Soyad, TC Kimlik No, Pedagojik Formasyon Taksit 1 açıklamasıyla)
  7. Bir başkası adına yapılacak başvurular için Noterden alınan Vekâletname.

Not: POSTA YOLUYLA GÖNDERİLEN BELGELER TESLİM ALINMAYACAKTIR

Ekli Dosyalar

Adalet

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Muhasebe ve Finansman

Türk Dili ve Edebiyatı

Top