Pedagojik Formasyon Ön Başvuru Sonuçları

16 Ekim 2021

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), Eğitim Fakültesi’nde 2021-22 eğitim-öğretim yılında başlayacak olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına yapılan online başvurular 11 Ekim 2021’de ilan edilen kriterler çerçevesinde değerlendirilmiş ve sonuçlar aşağıdaki Ek dosyalardaki gibi ilan edilmiştir.

Fizik, Gıda Teknolojileri ve Görsel Sanatlar Alanlarında yeterli başvuru olmaması, Öğretmenlik Uygulaması Dersleri için yeterli öğretmen veya öğretim elemanı bulunmaması nedenlerinden dolayı bu alanlara kontenjan ayrılmamıştır. 

 

KESİN KAYITLAR VE ÖNEMLİ BİLGİLER

1- Kesin kayıt başvurularının şahsen yapılması gerekmektedir. (Bir başkası adına yapılacak başvurular için Noter onaylı Vekâletname gerekmektedir).

2- Asil listede yer alan adaylar için kesin kayıtlar 18.10.2021 – 20.10.2021 tarihleri arasında saat 9:30-17:00 arası BAİBÜ Kongre Merkezi fuaye alanında yapılacaktır. 

3- Yedek listeden kesin kayıt hakkı kazananlar 20.10.2021 tarihinde saat 19:00’da Eğitim Fakültesi Formasyon duyuları sayfasında ilan edilecektir. Yedek kayıtlar 21.10.2021 – 22.10.2021 tarihleri arasında ilk gün saat 9:30-17:00 arası, son gün saat 9:30- 12:30’da arası alınacaktır.

4- Belirtilen süre içinde kayıt yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybedecektir (Bakınız Tablo 1).

5- Muafiyet başvuruları dönemine bakılmaksızın kesin kayıt sırasında yapılacaktır. Bu işlem için bir adet transkript fotokopisi ve muafiyet istendiğine dair ekte yer alan muafiyet dilekçesi gerekmektedir.

6- Kayıt ücreti 3600 (üç bin altı yüz) TL olup iki eşit taksit olarak (1800 TL) kayıt dönemlerinde ödenecektir. Kayıt ücretleri Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin aşağıda bilgileri verilen banka hesabına yatırılacaktır:

T.C. Ziraat Bankası Bolu Şubesi

Eğitim Fakültesi Formasyon Hesabı

Şube Kodu: 2564

Hesap No: 47034774-5024

(IBAN: TR44 0001 0025 6447 0347 7450 24)

Birinci Dönem taksiti “Ad, Soyad, TC Kimlik No, Pedagojik Formasyon Taksit 1” açıklamasıyla yatırılacaktır.  İkinci Dönem taksit zamanı geldiğinde yatırırken “Ad, Soyad, TC Kimlik No, Pedagojik Formasyon Taksit 2” açıklamasıyla yatırılacaktır. Eksik ve yanlış bilgilerden aday kendisi sorumludur.

7. Kesin kayıt yaptırdıktan sonra herhangi bir sebeple kaydını sildiren öğrencilerin yatırdıkları kayıt ücreti iade edilmeyecektir.

8. Ön kayıt başvuruları sonucunda kayıt hakkı kazananların kesin kayıt esnasında belgeleri incelenecek olup, gerçek dışı bilgi ve belge beyanında bulunduğu tespit edilen adayların kayıt hakları iptal edilecek ve ödemiş oldukları formasyon ücreti iade edilmeyecektir.

Tablo 1. 2021-2022 BAİBÜ Eğitim Fakültesi Formasyon Kayıt Tarihleri*

 BAİBÜ Eğitim Fakültesi Formasyon Kayıt Tarihleri

Asil Liste Kesin kayıtlar ve Harç Ücreti Yatırma

18.10.2021 – 20.10.2021

(Asil Kayıtlar Saat 9:30-17:00 arası BAİBÜ Kongre Merkezi fuaye alanında yapılacaktır)

Yedek Liste İlanı

20.10.2021 (Saat 19:00)

Yedek Liste Kayıt ve Harç Ücreti Yatırma

 21.10.2021 – 22.10.2021 (Yedek kayıtlar son gün saat 12:30’da kapanır.)

 I. Taksitin ödeme tarihi (1800 TL)

 Kesin ve Yedek Kayıt Tarihleri ve belirtilen saatlerde.

 

KESİN KAYITLARDA İSTENECEK BELGELER:

  1. Kayıt için başvuru dilekçesi (Ekli dosyalardan dilekçe formu indirilebilir)
  2. Onaylı lisans mezuniyet belgesi ya da diploma (E-devletten alınabilir). (Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir).
  3. Onaylı lisans not durum (transkript) belgesi. (var ise E-devletten alınabilir),
  4. Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)
  5. İki adet vesikalık fotoğraf
  6. Öğrenim ücretinin kurumca belirlenen ilk taksitinin, ilgili kurumun tayin ettiği banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontu. (Ad, Soyad, TC Kimlik No, Pedagojik Formasyon Taksit 1 açıklamasıyla)
  7. Bir başkası adına yapılacak başvurular için Noterden alınan Vekâletname.

Not: POSTA YOLUYLA GÖNDERİLEN BELGELER TESLİM ALINMAYACAKTIR

Ekli Dosyalar

Adalet

Beden Eğitimi

Bilişim

Biyoloji

Coğrafya

Çocuk Gelişimi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Felsefe (Sistemden kaynaklanan bir sorun nedeniyle Felsefe grubu asil ve yedek kazanan listesi yeniden değerlendirilmiş ve ilan edilmiştir. Güncel listeye erişebilirsiniz. Asil listede ilan edilen adayların güncel listeyi dikkate alarak kayda gelmeleri gerekmektedir.)

İmam Hatip Meslek Dersleri

İngilizce

Kimya

Makine

Matematik

Muhasebe ve Finansman

Müzik

Okulöncesi

Rehberlik

Sağlık Hizmetleri

Tarih

Türk Dili ve Edebiyatı

Yiyecek - İçecek Hizmetleri

 

Top