2021-2022 Ön Kayıt Başvuru İlanı

11 Ekim 2021

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BAİBÜ)

EĞİTİM FAKÜLTESİ

2021-2022 Akademik Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Online Ön Kayıt Başvuru İlanı

Aşağıdaki bilgileri okuduktan sonra http://ubys.ibu.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=10 adresinden başvuru yapabilirsiniz. 

Sistem üzerinden başvuru için yardım kılavuzundan destek alabilirsiniz. 

 

İLGİ: (a)  27.09.2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında Yükseköğretim Kurulu tarafından izin verilen üniversitelerce uygulanacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar.

          (b) Yükseköğretim Kurulu başkanlığının 28.09.2021 tarih ve 114963 sayılı Yazısı.

          (c) Talim ve Terbiye Kurulu'nun 20.02. 2014 tarihli ve 09 no'lu kararının ekinde yer alan ve öğretmenliğe kaynaklık oluşturan lisans programları ile Milli Eğitim Bakanlığı Talim terbiye Kurulu Kararına göre öğretmenliğe kaynaklık eden program/bölüm/dal mezunlarının atanabileceği alanlar.

27.09.2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar kapsamında Tablo 3’ de yer alan alanlardan mezun olan öğretmen adaylarına 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında yürütülmek üzere Formasyon Eğitimi açılacaktır. Bu kapsamda Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), Eğitim Fakültesi’nde açılacak olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına aşağıdaki kriterler çerçevesinde online ön kayıt ile başvuru alınacaktır.

Önemli Bilgiler ve Alım Kriterleri;

 1.  Genel kontenjan 800 olarak planlanmaktadır. Fakat kesin kontenjanlar, Bolu il merkezinde yer alan okullarda ilgili alanlarda görev yapan ve öğretmenlik uygulaması dersini verebilecek nitelikte olan öğretmen sayıları, öğretim üyelerinin uzmanlık alanları ve ön başvurular göz önünde bulundurularak BAİBÜ Pedagojik Formasyon Birimi tarafından belirlenecektir.
 2. Ön kayıt başvuruları 11.10.2021-15.10.2021 tarihleri arasında http://ubys.ibu.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=10 adresinden online olarak yapılacaktır. Ön kayıt başvurusunda öğrenciler yüzlük sisteme göre not ortalamalarını girecekler ve ayrıca diploma ve transkriptlerini (okunaklı ve net olarak) sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Ön kayıt başvuruları sonunda, adaylar genel ağırlıklı not ortalamasına (100’lük sistem) göre sıralanacak ve belirlenecek olan kontenjan kadar aday kesin kayıt hakkı kazanacaktır. Transkripte 100’lük genel ağırlıklı not ortalaması VAR ise bu değeri, YOK ise YÖK’ün “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosuna göre belirlenerek ön başvuru sistemine girilmesi gerekmektedir.
 3. Sıralamada not ortalaması eşitliği durumunda mezuniyet tarihi daha yeni olanlara öncelik tanınacaktır.
 4. Ön kayıt başvuruları sonucunda kayıt hakkı kazananların kesin kayıt esnasında belgeleri incelenecek olup, gerçek dışı bilgi ve belge beyanında bulunduğu tespit edilen adayların kayıt hakları iptal edilecek ve ödemiş oldukları formasyon ücreti iade edilmeyecektir.
 5. Kesin kayıt hakkı kazanan aday listesi BAİBÜ Eğitim Fakültesi, Formasyon Duyuruları web sayfasında (http://ef.ibu.edu.tr/component/k2/itemlist/category/140-formasyon-duyurulari) ilan edilecektir (Başvuru ve kayıt sürecine ilişkin detaylar Tablo 1’de verilmektedir). Belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybedecektir.
 6. Kesin kayıtlar Tablo 1’de belirtilen tarihlerde tamamlandıktan sonra, boş kalan kontenjanlar için yedek kayıt başvurusu yine Tablo 1’de belirtilen tarih ve saatlerde alınacaktır.
 7. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylarımız için oluşturulacak liste ilanında Formasyon Eğitimi harç ücretinin yatırılacağı banka ve bilgileri paylaşılacaktır.
 8. Tablo 4’de belirtilen programda yer alan teorik derslerin YÖK Kurulunun Lisans Programlarında belirlediği şekilde bir dönemdeki toplam AKTS’lerinin %40’ına kadarı uzaktan, geri kalanı yüz-yüze eğitim olarak planlanmakta olup, Öğretmenlik Uygulaması dersinin uygulama kısmı yüz-yüze olarak Bolu ili MEB okullarında iki dönem, her bir dönemde haftada 6 saat toplam 12 hafta olarak yürütülecektir. Pandemi koşullarına bağlı olarak uygulamalarda değişiklikler yapılabilir.
 9. Yüz-yüze derslerin hafta sonu Cumartesi günü BAİBÜ Eğitim Fakültesi dersliklerinde yapılması planlamaktadır. Online dersler hafta içi yapılabilecektir. Teorik derslerinin sınavlarının yüz-yüze yapılması planlanmaktadır. Pandemi koşullarına bağlı olarak uygulamalarda değişiklikler yapılabilir.

 

Tablo 1. 2021-2022 BAİBÜ Eğitim Fakültesi Formasyon Başvuru ve Kayıt Tarihleri*

BAİBÜ Eğitim Fakültesi Formasyon Başvuru ve Kayıt Tarihleri

İlan Duyurusu

11.10.2021

Online Başvuruların Alınması

11.10.2021 – 15.10.2021 (Başvurular son gün saat 17:00’da kapanır.)

Online Başvuru Sonuçların Duyurulması

16.10.2021 (Saat 17:00’dan sonra)

Kesin kayıtlar ve Harç Ücreti Yatırma

18.10.2021 – 20.10.2021 (mesai saatleri içinde)

Yedek Kayıt

21.10.2021 – 22.10.2021 (Yedek kayıtlar son gün saat 12:30’da kapanır.)

I. Taksitin ödeme tarihi (1800 TL)

Kesin ve Yedek Kayıt Tarihleri ve belirtilen saatlerde.

II. Taksitin ödeme tarihi (1800 TL)

17-20 Ocak 2022

*Belirtilen tarihler şartlara göre güncellenebilir.

 

Tablo 2. 2021-22 Güz Yarıyılı Akademik Takvimi*

AKADEMİK TAKVİM- GÜZ YARIYILI

Derslerin Başlaması

30.10.2021

Ders Muafiyet Başvuruları Başlama- Bitiş

18.10.2021 – 22.10.2021 (kesin kayıt tarihleri sırasında)

Öğretmenlik Uygulaması Başlama- Bitiş

Ekim 2021 – Ocak 2022

Ara sınavlar

 

İleri bir tarihte detaylı olarak ilan edilecektir.

 

 

 

 

Ara sınav mazeret sınav dilekçelerinin verilmesi

Ara sınav mazeret sınavının yapılması

Dönem sonu sınavları

Bütünleme sınavları

*Belirtilen tarihler şartlara göre güncellenebilir.

 

KESİN KAYITLARDA İSTENECEK BELGELER:

 1. Kayıt İçin Başvuru Dilekçesi
 2. Ön Kayıt Formu (Çıktı alınarak imzalanacak)
 3. Onaylı Lisans Mezuniyet Belgesi ya da Diploma (E-devletten alınabilir). (Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir).
 4. Onaylı Lisans Not Durum (Transkript) Belgesi. (var ise E-devletten alınabilir),
 5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)
 6. İki Adet Vesikalık Fotoğraf
 7. Öğrenim ücretinin kurumca belirlenen ilk taksitinin, ilgili kurumun tayin edeceği banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontu.
 8. Bir başkası adına yapılacak başvurular için Vekâlet Formu.

Not: POSTA YOLUYLA GÖNDERİLEN BELGELER TESLİM ALINMAYACAKTIR

 

Tablo 3. 2021-2022 Yılı BAİBÜ Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Başvuru Alanları

Atama Alanı

Atamaya Esas Olan Öğretmenlik Alanlarına Başvurabilecek Yüksek Öğretim Programları

Adalet

Hukuk Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Kamu Yönetimi

Beden Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu

Bilişim Teknolojileri

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği

Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği

Matematik-Bilgisayar Bölümü

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü

Bilgi Teknolojileri

Yazılım Mühendisliği

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Elektronik ve Bilgisayar Bölümü

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

Bilgisayar Bilimleri

Yönetim Bilişim Sistemleri

Biyoloji

Biyoloji Bölümü

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji

Coğrafya

Coğrafya Bölümü

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü

Çocuk Gelişimi Bölümü

Çocuk sağlığı ve Gelişimi Bölümü

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

İlahiyat Fakültesi

İlahiyat Bilimleri Fakültesi

Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi

Dini İlimler Fakültesi

İslami İlimler Fakültesi

Felsefe

Felsefe Bölümü (En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını belgelendirenler)

Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını belgelendirenler)

Fizik

Fizik Bölümü

Fizik Mühendisliği

Gıda Teknolojisi

Gıda Mühendisliği

Gıda Teknolojisi (lisans)

Gıda Bilimi ve Teknolojisi

Görsel Sanatlar

Resim

Geleneksel Türk Sanatları

Geleneksel Türk El Sanatları

Görsel Sanatlar Bölümü

Resim Anasanat Dalı

Heykel

İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri

İlahiyat Fakültesi

İlahiyat Bilimleri Fakültesi

Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi

Dini İlimler Fakültesi

İslami İlimler Fakültesi

İngilizce

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü

Mütercim-Tercümanlık Bölümü (İngilizce)

İngiliz Dil Bilimi Bölümü

Çeviri Bilim Bölümü (İngilizce)

İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü

Kimya/Kimya Teknolojisi

Kimya Bölümü

Kimya Mühendisliği

Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümü

Makine Teknolojisi / Makine ve Kalıp

İmalat Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

Matematik

Matematik Bölümü

Matematik-Bilgisayar Bölümü

Matematik Mühendisliği

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü

Muhasebe ve Finansman

İktisat

İşletme

Maliye

Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü

Muhasebe ve Finansal Yönetimi Bölümü

Bankacılık ve Finans Bölümü

Muhasebe Bölümü

Muhasebe Bilgi Sistemleri

Müzik

Müzik Bölümü/Anabilim Dalları

Müzik Toplulukları Anasanat Dalı

Duysal (ses) Sanatları Tasarımı Anabilim Dalı

Koro

Temel Bilimler Bölümü 

Kompozisyon Bölümü 

Ses Eğitimi Bölümü 

Müzik Bilimleri Bölümü 

Çalgı Bölümleri  

Bando Şefliği 

Folklor ve Etnomüzikoloji 

Müzikoloji 

Opera 

Şan ve Opera 

Opera ve Konser Şarkıcılığı  

Türk Sanat Müziği 

Şan 

Türk Halk Oyunları 

Türk Müziği 

Türk Musikisi 

Koro 

Müzik Teknolojisi 

Müzik Teorisi 

Türk Halk Müziği 

Türk Halk Müziği (Ses Eğitimi Ana Sanat Dalı/ Çalgı Eğitimi Ana Sanat Dalı)

Müzik Bölümü Performans Anasanat Dalı

Osmanlı Dönemi Karşılaştırmalı Müzik Programı

Geleneksel Türk Müzikleri

Türk Din Mûsikîsi Anasanat Dalı

Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Bölümü

Okul Öncesi

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü

Çocuk Gelişimi Bölümü

Çocuk sağlığı ve Gelişimi Bölümü

Rehberlik

Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü/Anabilim Dalı

Psikoloji Bölümü

Sağlık/Sağlık Hizmetleri

Hemşirelik Yüksekokulu

Hemşirelik/Bölümü

Ebelik/Bölümü

Sağlık Memurluğu /Bölümü

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Sağlık Eğitimi Bölümü

Tarih

Tarih Bölümü

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Türk Halkbilimi Bölümü

Yiyecek İçecek Hizmetleri

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Yiyecek İçecek İşletmeciliği Bölümü

Beslenme ve Diyetetik

Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü

Gastronomi Bölümü

 

Tablo 4 : Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programında Yer Alan Dersler

I. ​​Dönem​​​​​​​​​

 

DE​RSİN ADI

T

U

K

AKTS

Eğitime Giriş

3

0

3

6

Öğretim İlke ve Yöntemleri

3

0

3

6

Sınıf Yönetimi

2

0

2

4

Özel Öğretim Yöntemleri

3

0

3

6

Öğretmenlik Uygulaması I

1

6

4

8

DÖNEM TOPLAMI

12

6

15

30

II. Dönem

 

DERSİN ​​​​​ADI

T

U

K

AKTS

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme​​

3

0

3

6

Eğitim Psikolojisi

3

0

3

6

Rehberlik ve Özel Eğitim

3

0

3

6

Öğretim Teknolojileri

2

0

2

4

Öğretmenlik Uygulaması II

1

6

4

8

DÖNEM TOPLAMI

12

6

15

30

GENEL TOPLAM

24

12

30

60

Top