Ek Madde 1 Merkezi Yatay Geçiş Sonuçları

27 Ağustos 2021

2021-2022 Güz Dönemi Ek Madde 1 Merkezi Yatay Geçiş sonuçlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. 

2021-2022 Güz Dönemi Ek Madde 1 Merkezi Yatay Geçiş sonuçlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. 

Ek Madde 1 Merkezi Yatay Geçiş sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında mesai saatleri içinde fakültemizde yapılacaktır.

 • Kesin kayıt işlemleri sırasında adayın şahsen başvurması gereklidir. Şahsen başvurunun yapılamadığı durumlarda ise noter onaylı vekaletnameye sahip vekili tarafından kayıt başvurusu işleme alınacaktır.
 • Kayıt başvurusuna gelmeden önce aşağıdaki başvuru dilekçesi bilgisayar ortamında doldurulmalı ve diğer istenilen belgeler ibraz edilmelidir.
 • Posta, kargo, faks ve diğer iletişim araçları üzerinden yapılacak kayıt başvuruları işleme alınmayacaktır.
 • İlan edilen kesin kayıt tarihleri arasında kayıt yaptırmayan adaylar herhangi bir hak talep edemez.
 • Kesin kayıt için istenilen belgelerden herhangi birini ibraz edemeyenlerin kayıtları yapılmaz.

KESİN KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER

 • Başvuru Dilekçesi
 • TC Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı
 • Öğrenci belgesinin onaylı aslı ya da (barkodlu e-devlet çıktısı)
 • Transkript onaylı aslı ya da (barkodlu e-devlet çıktısı)
 • Disiplin cezası belgesinin onaylı aslı (Transkriptinde ya da öğrenci belgesinde belirtilmemişse)
 • Hazırlık Bölümü olan sınıflar için hazırlık sınıfı okuduğuna dair belgenin onaylı aslı (öğrenci belgesi veya transkriptinde belirtilmemiş ise)
 • Yatay geçiş yapmasında sakınca yoktur (ilişiği yoktur) onaylı belgenin aslı.
Top