2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Başvurularına Ait Asıl ve Yedek Öğrenci Listeleri

25 Ocak 2020

2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar dönemi pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı başvurularına ait asıl ve yedek öğrenci listelerine ve sürece ilişkin gerekli açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

* Lütfen açıklamaların tamamını dikkatlice okuyunuz. 

 

ÖNEMLİ BİLGİLER

1- Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 18.11.2015 tarihli toplantısında alınan karar üzerine pedagojik formasyon eğitimi sertifika programları kişisel/mesleki gelişim programları olarak değerlendirilmektedir.

2- Yanlış veya hatalı beyanda bulunmanız durumunda kayıt işleminiz yapılmayacaktır.

 

KONTENJANLARIN BELİRLENMESİ

1- "Adalet" öğretmenlik alanında Bolu ilinde 1 öğretmen bulunması nedeniyle bu alan için 4 kişilik kontenjan belirlenmiştir.

2- "Gıda Teknolojileri" öğretmenlik alanında Bolu ilinde 1 öğretmen bulunması nedeniyle bu alan için 4 kişilik kontenjan belirlenmiştir.

3- "Makine Teknolojisi" öğretmenlik alanında Bolu ilinde 1 öğretmen bulunması nedeniyle bu alan için 4 kişilik kontenjan belirlenmiştir.

4- "Yiyecek İçecek Hizmetleri" öğretmenlik alanında Bolu ilinde 7 öğretmen bulunması nedeniyle bu alan için 28 kişilik kontenjan belirlenmiştir.

5- "Felsefe" öğretmenlik alanında Bolu ilinde 14 öğretmen bulunması nedeniyle bu alan için 56 kişilik kontenjan belirlenmiştir.

6- "Muhasebe ve Finansman" öğretmenlik alanında Bolu ilinde 9 öğretmen bulunması nedeniyle bu alan için 36 kişilik kontenjan belirlenmiştir.

7- “Hasta ve Yaşlı Hizmetleri” alanında Bolu ilinde görev yapan öğretmen olmaması sebebiyle "Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon" ve “Fizyoterapi ve Rehabilitasyon” bölümleri ile “Pazarlama ve Perakende” alanında Bolu ilinde görev yapan öğretmen olmaması sebebiyle “Pazarlama” bölümü öğrencileri kontenjana dahil edilememiştir.

8- Diğer alanlar için alandaki başvuru sayısının toplam başvuru sayısına oranına göre sıralama yapılmıştır.

 

KESİN KAYIT SÜRECİ

1- Kesin kayıtlar 18-20 Şubat 2020 tarihlerinde (9.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatleri arasında) yapılacaktır.

2- Kesin kayıt başvurularının şahsen yapılması gerekmektedir.

3- Online başvurularda beyan edilen bilgilerin yanlış ya da eksik olması durumunda aday kesin kayıt hakkını kaybedecektir.

4- Belirtilen süre içinde (18-20 Şubat 2019) kayıt yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybedecektir.

5- Kayıt Ücretinin Ödenmesi

Kayıt ücreti 2050 (iki bin elli) TL olup kayıt dönemlerinde iki eşit taksitte ödenecektir. Ücretler "Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi"nin

      T.C. Ziraat Bankası Bolu Şubesi

      Şube Kodu: 2564

      Hesap No: 47034774-5024

      (IBAN: TR44 0001 0025 6447 0347 7450 24)

* Birinci Dönem için “Pedagojik Formasyon Ücreti 1. Taksidi” ve İkinci Dönem için “Pedagojik Formasyon Ücreti 2. Taksidi” açıklamasıyla yatırılacaktır.

** Öğrenim Ücretlerinin kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kendi adları ve TC kimlik numaralarıyla yatırılması gerekmektedir. Eksik ve yanlış bilgilerden aday kendisi sorumludur.

*** Kesin kayıt yaptırdıktan sonra herhangi bir sebeple kaydını sildiren öğrencilerin yatırdıkları kayıt ücreti iade edilmeyecektir.

6- Kesin Kayıtta İstenen Belgeler

  • Kesin Kayıt Dilekçesi (Dilekçe aşağıda verilmiştir.)
  • Mezunlar İçin Onaylı Mezuniyet Belgesi veya Diploma (Mezuniyet Belgesi veya Diplomanızda genel ağırlıklı not ortalamanız yoksa bu belgelerin yanında onaylı lisans not transkripti) Öğrenimine Devam Edenler için Onaylı Lisans Not Transkripti

(Kendi üniversitelerinin 100’lük not dönüşümünü kullanan adaylar diploma, mezuniyet belgesi ya da transkriptlerinde 100’lük sistemdeki GANO yok ise kesin kayıtta kendi üniversitelerinden onaylı dönüşüm belgesi getirmek zorundadır. Kendi üniversitelerinde 100'lük not dönüşümü olmayan adayların YÖK'ün 100'lük sistemini kullanabilmesi için kendi üniversitelerinden onaylı 100'lük dönüşümün yapılmadığına dair bir belge getirmesi gerekmektedir.)

  • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  • Öğrenim ücretinin 1. Taksidinin (1025 TL) ödendiğine dair banka dekontu
  • İki adet fotoğraf

7- Muafiyet başvuruları kesin kayıt işlemleri esnasında alınacaktır.

 

MUAFİYET İŞLEMLERİ

1- Muafiyet başvuruları tüm dersler için dönemine bakılmaksızın kesin kayıt sırasında yapılacaktır.

2- Muafiyet İçin İstenilen Evraklar

* Muafiyet işlemi için bir adet transkript fotokopisi ve muafiyet istenildiğine dair bu duyurunun ekinde yer alan dilekçenin eksiksiz şekilde doldurulması gerekmektedir.

** Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf olabilmek için en az bir eğitim-öğretim yılı öğretmenlik yapmanız ve bunu belgelendirmeniz gerekmektedir. Getireceğiniz belgede işe giriş, çıkış tarihlerinizin ve branşınızın yazması gerekmektedir. 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğretmenlik yapmaya başlayanlar muafiyet başvurularını yapabilirler. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmakta olanlar da belgelendirmek kaydıyla Öğretmenlik Uygulaması dersi için muafiyet başvurusunda bulunabilirler (PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR için tıklayınız).

 

YEDEKTEN KESİN KAYIT SÜRECİ

1- Kesin kayıtlar tamamlandıktan sonra, boş kalan kontenjanlara yedek listeden kayıt yaptırmaya hak kazananlar www.ef.ibu.edu.tr adresinde ilan edilecek ve 1 iş günü kayıt süresi verilecektir. Bu süre içinde kayıt yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybedecektir. Kontenjanların yine boş kalması durumunda aynı yöntemle öğrenci alımına devam edilecektir.

2- Herhangi bir bölüme kayıt yapacak yedek listede aday kalmadığı durumda, kontenjan açık kalmış ise açık kalan kontenjan, doldurulması için diğer alanlara aktarılacaktır.

3- Yedekten kesin kayıt hakkı kazananların yer aldığı listeler 21 Şubat 2020 Cuma günü ilan edilecek ve bu listedeki adaylara kesin kayıt için ilanı takip eden ilk iş günü (1 gün boyunca) süre verilecektir. Yedek işlemlerinin devam etmesi durumunda sistem aynı şekilde uygulanacaktır.

 

DERS VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI SÜRECİ

1- Programın iki dönem olarak uygulanması öngörülmektedir. Ancak “Usül ve Esasların Değişmesi” ve/veya güncellenmesi gibi bir durum söz konusu olursa program 3 dönem şeklinde uygulanabilir. Böyle bir durumda değişikliğin yapısı, içeriği ve öğrenciye yansımaları ile ilgili öğrencilerle paylaşımlar yapılacaktır.

2- Yukarıda da belirtildiği üzere tüm öğretmenlik alanları için Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli şekilde öğretmen sayıları göz önünde bulundurularak kontenjanlar belirlenmeye çalışılmıştır. Bununla birlikte, öğretmen sayılarında bir azalma (başka ile atanma, sağlık durumları vb. nedenler ile uzun dönemli izin alınması, idareci olma durumu, il içinde başka bir kuruma görevlendirme vb.) olması durumunda Öğretmenlik Uygulaması dersi bu durumdaki alanlar için 3. bir döneme uzatılabilir ya da yakın ilçe ve illerde, İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin oluruyla yapılma durumu söz konusu olabilir.  

3- Birinci dönem, 3 ya da 4 ders cumartesi günü fakültemiz dersliklerinde yüz yüze, kalan 1 ya da 2 ders ise uzaktan eğitim yolu ile www.ibuzem.ibu.edu.tr adresi üzerinden yapılacaktır. Sistemin kullanımına ilişkin bilgiler daha sonra duyurulacaktır.

4- Öğretmenlik Uygulaması dersinin güz döneminde yapılması planlanmaktadır. Bu dersin, Bolu ilinde yer alan (2. maddedeki özel durumlar hariç), dekanlık ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinasyonu ile belirlenecek okullarda yapılması gerekmektedir. Uygulama dersi 12 hafta (hafta içi ve her hafta 6 ders saati) sürmektedir.

5- Akademik takvim ve ders programı, dersler başlamadan önce 26 Şubat 2020 Çarşamba günü açıklanacaktır.

6- Dersler 29 Şubat 2020'de başlayacaktır.

 

Top