2019 Özel Yetenek Sınavları Uygulama Esasları

30 Temmuz 2019

BAİBÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ VE MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS

PROGRAMLARININ 2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

ÖZEL YETENEK SINAVLARI UYGULAMA ESASLARI

 

 1. BAŞVURU BİLGİLERİ

            1.1. Özel Yetenek Sınavı Ön Kayıt Tarihleri

            Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programı: 05 Ağustos - 18 Ağustos 2019

            Müzik Öğretmenliği Lisans Programı   : 05 Ağustos - 18 Ağustos 2019

            Ön Başvuru Sınav Giriş Belgesi Onayı, Evrak Teslimi : 19-23 Ağustos 2019

 

            1.2.Ön Kayıt Yaptırabilmek için Gereken TYT Puanı

 1. Güzel sanatlar liseleri, Meslek liseleri, öğretmen liseleri, ve liselerin müzik, sanat, sanat (müzik), el sanatları, grafik, resim, sanat (resim) alan/kol/ bölümlerinden mezun olan adaylardan, aynı alanlardaki eğitim programlarına başvuracaklar için 2019-TYT’den en az 170.000 puan almış olması gerekmektedir.

 

 1. Yukarıda sözü edilen alan/kol/bölümler dışındaki bir alan/kol/bölümden başvuracak adaylar için 2019-TYT’den en az 210.000 puan almış olması gerekmektedir.

 

1.3. Özel Yetenek Sınav Tarihleri

                        Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programı:

            Birinci Aşama:27 Ağustos 2019 Salı, saat 10:00 da başlayacaktır.

            İkinci Aşama:   28 Ağustos 2019 Çarşamba, saat 10:00 da başlayacaktır.

                                                                 

            Müzik Öğretmenliği Lisans Programı:

            Birinci Aşama:26 Ağustos 2019 Pazartesi , Saat 09.00 da başlayacaktır.

            İkinci Aşama:   27 Ağustos 2019 Salı, saat 09.00 da başlayacaktır.

 

Not: Ön kayıt sırasında, Müzik Öğretmenliği Lisans Programı adaylarının kayıt sırasına göre, sınava giriş tarihi giriş belgesine yazılacaktır. Günde 2 (iki) grup, (50+50) halinde 100 (yüz) aday birinci aşama sınavına alınacaktır.

 

1.4. Öğrenci Kontenjanları

Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programı için;

                                36 + 4 (engelli) = 40  (asıl kontenjan)

                                                               5  (yabancı uyruklu)

Müzik Öğretmenliği Lisans Programı için;

                                32 + 3 (engelli) =  35  (asıl kontenjan)

                                                               5  (yabancı uyruklu)

                                                               1 (K.K.T.C. uyruklu)

 

            1.5. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvurusu

 1. Türk ve KKTC öğrencileri için hazırlanmış olan 2018-2019 BAİBÜ Özel Yetenek Sınavları Başvuru Koşulları ve Sınav Uygulama Esasları, yabancı uyruklu öğrenciler için de geçerlidir.

 

 1. Bunun dışında kalan hususlar için “BAİBÜ Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü Yönergesi” ve “BAİBÜ Lisans Programlarına Yabancı Öğrenci Kabulü” yönergesindeki talepler ve yükümlülükler geçerlidir.

 

 

1.6. Başvuru ve Gerekli Belgeler

1.6.1. Ön Kayıtlar

Online Ön kayıtlar 05 Ağustos-18 Ağustos 2019 tarihleri arasında aşağıdaki işlem sırasına göre yapılacaktır.

 

a.Aday http://efbasvuru.ibu.edu.tradresinde bulunan başvuru formunu online gönderdikten sonra çıktısını alacaktır. Bu formdaki beyanları esas alınarak kayıt bilgileri kullanılacağından yanlış ve eksik beyanda bulunanlar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

Bu formu online kayıt yaptırıp aşağıdaki istenilen belgelerle birlikte Özel Yetenek Sınavı Kayıt Birimine teslim etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

 

b.Aday, başvuru formunun çıktısını imzalayarak aşağıda belirtilen evraklarla birlikte 19 Ağustos-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde (08.00-17.00) Fakültemiz Özel Yetenek Sınavı Kayıt Birimine şahsen başvuracaktır.  Kendilerine sınav giriş belgeleri verilecektir.

 

1.6.2. Gerekli Belgeler

Adayların getireceği belgeler şunlardır:

 1. Başvuru formu (Online yapılan başvuru formunun çıktısı)
 2. 2019 yılına ait Temel Yeterlilik Testi (TYT) Sonuç Belgesi Çıktısı,
 3. 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf
 4. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 5. Mezuniyet belgesi fotokopisi,

 

1.7. Engelli Adaylar için başvuru koşulları

 1. Engelli adaylardan “Temel Yeterlilik Testi” (TYT -2019) puanı 100 ve üzerinde olanlar başvuru yapabilecektir
 2. Engelli adaylar, BAİBÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Programı ve Müzik Öğretmenliği Programı 2019-2020 Özel Yetenek Öğrenci Sınavları ile alınacak öğrenciler ile ilgili koşullara tabidir.
 3. Engelli öğrenci adayları online başvuru yapmayıp, şahsen veya posta yolu ile başvuru yapacaklardır.
 4. Engelli adayların başvuru sırasında engel durumu belirtir “engelli sağlık kurulu raporlarını” (Devlet Hastaneleri veya Üniversite Hastanelerinden almış oldukları) teslim edeceklerdir.
 5. Engelli adayların, sınav giriş yerleri ayrıca düzenlenecek ve sınavlarda hazır bulunmaları için sınav yerleri ve saatleri sınavlardan önce fakültenin web sayfasında ilan edilecektir.

 

 

 

 

 

 1. RESİM- İŞ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI ÖZEL YETENEK SINAVI

 

2.1. Birinci Aşama (Eleme)

Bu sınava 2019 YKS sınavına girmiş, TYT’den yeterli puanı almış ve kayıt yaptırmış adaylar katılacaktır. Adaylar sınav giriş belgesinde belirtilen tarihlerde sınava gireceklerdir. Belirtilen tarihlerin dışında sınava alınmayacaklardır. Sınav 27 Ağustos 2019 Salı günü, saat 10:00’da desen sınavı başlayacak ve 11:30’da sona erecektir. 1. Aşama Eleme Sınavı Sonuçları aynı gün Saat 18:00’da ilan edilecektir. Başarılı olan adaylar II. Aşama sınavına girmeye hak kazanacaklardır. Birinci aşama sınavı aşağıdaki gibidir:

 

            2.1.1. Canlı Modelden Desen: Bu sınavda adayların Kompozisyon (Düzenleme ve Yerleştirme), Oran-orantı (Modelin ölçülerinin uygunluğu-proporsiyon), Perspektif (Mekândaki görünüş), Çizgi rahatlığı-estetik duyarlık-teknik olgunluk, Çizgi ile ifade gücü, Yaratıcılık (Özgünlük) becerileri değerlendirilecektir. Boyut: 50x70cm

TOPLAM: 100 puan

 

Ön şart: “İkinci Aşama Sınavına” girebilmek için “Birinci Aşama”dan en az 55 (Elli beş) puan alınması gerekmektedir.

 

2.2. İkinci Aşama (Sıralama)

2.2.1. İmgesel: 28 Ağustos 2019 Çarşamba günü saat 10:00 da başlayacak ve 12:00 da sona erecektir.Sınav süresince belirlenen bir konuda imgesel (hayali) kompozisyon yapılacaktır. Bu kompozisyon, adayın isteği doğrultusunda “çizgisel” veya “ışık-gölge” tekniğine göre yapılabilir. Bu aşamada sınav salonu asla terk edilmeyecektir. Bu sınavda adayların Kompozisyon (Düzenleme ve Yerleştirme), Oran-orantı (Modelin ölçülerinin uygunluğu-proporsiyon), Perspektif (Mekandaki görünüş), Çizgi rahatlığı-estetik duyarlık-teknik olgunluk, Çizgi ile ifade gücü, Yaratıcılık (Özgünlük) becerileri değerlendirilecektir. Boyut: 50x70cm.  

TOPLAM: 100 puan

 

 

2.3. Adaylardan İstenecek Araç ve Gereçler

 1. Özel Yetenek sınavlarında adayların kullanacakları “Resim Altlıkları”

    (50x70 cm boyutunda) ve ataçlar adaylar tarafından getirilecektir.

 1. Sınavlarda kullanılacak kurşun kalemler ve silgi aday öğrenciler tarafından

     getirilecektir.

 1. Füzen, tükenmez kalem ve renkli kalemler vb. kullanılmayacaktır.
 2. Sınavda kâğıt getirilmeyecek, tüm kagıt malzemeler dekanlık tarafından

     sağlanacaktır.

 1. Sınavlarda renkli çalışma yaptırılmayacağından, renkli-boyar malzeme de

           getirilmeyecektir.

 

Önemli Not: Sınavın son 15 dakikasından önce adayların sınavdan çıkmaları kesinlikle yasaktır. Sınav süresince cep telefonu, kamera, fotoğraf makinesi vb. teknolojik araç gereçler kesinlikle kullanılmayacaktır. Sınav süresince telefonu aktif olan ya da bahsedilen teknolojik araç gereçleri (kamera, fotoğraf makinesi) getiren adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

 

 

 

 

2.4. Resim-İş Öğretmenliği Özel Yetenek Sınavının Değerlendirilmesi

Resim Özel Yetenek Sınavı’nın genel değerlendirmesi 100 (Yüz) puan üzerinden yapılacaktır. Birinci aşamada alınan toplam puanın %70’i, ikinci aşamada alınan toplam puanın da %30’u alınarak, yetenek sınavının genel değerlendirmesi yapılır.

 

Birinci Aşama

İkinci Aşama

Toplam

 

% 70

 

% 30

 

100

 

 

 

 

 

2.5. Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programına Başvuracak Engelli Adayların Sınavlarının Değerlendirilmesi

 

 1. Engelli adaylar, BAİBÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Programı 2019-2020 Özel Yetenek Sınavları ile alınacak öğrenciler ile ilgili tüm sınav aşamalarına tabidir.
 2. Engelli Adayların, 2019 ÖSYM kılavuzunda yer alan hesaplama formülü kullanılmadan, sadece almış oldukları özel yetenek puanlarına göre sıralamaları yapılacaktır.

 

2.6. Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programına Başvuracak Yabancı Uyruklu Adayların Sınavlarının Değerlendirilmesi

 

 1. Yabancı uyruklu adaylar, BAİBÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Programı 2019-2020 Özel Yetenek Sınavları ile alınacak öğrenciler ile ilgili tüm sınav aşamalarına tabidir.
 2. Yabancı uyruklu adayların, 2019 ÖSYM kılavuzunda yer alan hesaplama formülü kullanılmadan, sadece almış oldukları özel yetenek puanlarına göre sıralamaları yapılacaktır.

 

 

 1. MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI ÖZEL YETENEK SINAVI

3.1. Birinci Aşama (Eleme)

Bu sınava 2019 YKS sınavına girmiş, TYT’den yeterli puanı almış ve kayıt yaptırmış adaylar katılacaktır. Adaylar sınav giriş belgesinde belirtilen tarihlerde sınava gireceklerdir. Belirtilen tarihin dışında sınava alınmayacaklardır. I. Aşama işitme sınavı saat 09.00 da yazılı (dikte) ile başlayacak; daha sonra adaylar, kayıt sırasına göre saat 10.00’dan itibaren sırayla sınava alınacaktır. I. Aşama sınavı sonunda II. Aşamaya girmeye hak kazanan adaylar ilan edilerek, takip eden günde II. Aşama sınavına gireceklerdir. Birinci aşamada sorulacak sorular ve puanları şöyledir:

 

3.1.1. Dikte

*Tüm adayların katılımıyla yapılacak olan bu yazılı sınavda; piyanoyla çalınan sekiz ölçülük tek sesli bir ezginin, tartımları ve notaları ile yazılması (20 Puan)

 

3.1.2. Ses Tekrarı

a.Tek Ses Tekrarı

*Piyanoda çalınan 5 adet tek sesin (na) veya (a) hecesi ile tekrarlanması (5 Puan),

*Piyanoda çalınan 5 adet tek sesin (la) notasına bağımlı olarak nota ismi ve sesi ile tekrarlanması (10 Puan)

b.Çok-Ses Tekrarı

*Piyanoda çalınan 4 adet çift sesli aralığın (na) veya (a) hecesi ile ayrıştırılarak tekrarlanması (8 Puan),

*Piyanoda çalınan 3 adet üç sesli akorun  (na) veya (a) hecesi ile ayrıştırılarak tekrarlanması (6 Puan),

*Piyanoda çalınan 1 adet dört sesli akorun (na) veya (a) hecesi ile ayrıştırılarak tekrarlanması (2 puan),

 

3.1.3. Tartım

a.Tartım Tekrarı

*Bir adet basit ölçüde vurulandört ölçülük tartım kalıbının; aday tarafından tekrarlanması (5 Puan),

b.Tartım Deşifresi

*Bir adet aksak ölçüde yazılmışdört ölçülük tartım kalıbının;  aday tarafından deşifre edilerek vurulması (8 Puan),

 

3.1.4. Ezgi

            a.Ezgi Tekrarı

*Piyanoda çalınan bir adet basit ölçüde “tonal” ezginin “na” veya “a” hecesi ile tekrarlanması (8 Puan),

*Piyanoda çalınan bir adet aksak ölçüde “makamsal” ezginin “na” veya “a” hecesi ile tekrarlanması (8 Puan),

b.Solfej Deşifresi       

*Bir adet sekiz ölçülük ezgi kalıbının; aday tarafından deşifre edilerek okunması 
(20 Puan).

TOPLAM: 100 Puan

 

Ön şart: “İkinci Aşama Sınavına” girebilmek için Birinci Aşamadan   en az 50 (Elli)puan alınması gerekmektedir.

 

3.2. İkinci Aşama (Sıralama)

3.2.1.Ses Alanı: Aday İstiklal Marşını ve kendisinin hazırladığı bir şarkıyı söyleyecektir. Adayın performansı; entonasyon, artikülasyon, müzikal ifade vb. gibi ölçütler göz önünde bulundurularak, 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Adayın ses genişliğini tespit etmek için sınav sırasında ses egzersizi yaptırılacaktır. Aday hazırladığı şarkıyı eşlikli söylemek istiyorsa, eşlikçisini hazır bulunduracaktır. Eserin orijinal eşliğinin kayıttan yapılması durumunda, aday eşliğini “Audio Track veya mp3” formatında getirecektir. Ses alanı sınavı 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

 

3.2.2.Çalgı Alanı: Aday kendisinin hazırladığı bir parçayı enstrümanıyla çalacaktır. Adayın performansı; duruş/tutuş, entonasyon, tempo, müzikal ifade vb. gibi ölçütler göz önünde bulundurularak, 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Adayın hazırladığı parçayı eşlikli çalmak istiyorsa, eşlikçisini hazır bulunduracaktır. Eserin orijinal eşliğinin kayıttan yapılması durumunda, aday eşliğini “Audio Track veya mp3” formatında getirecektir. Çalgı alanı sınavı 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

 

3.3. Müzik Öğretmenliği Özel Yetenek Sınavının Değerlendirilmesi

Müzik Özel Yetenek Sınavı’nın genel değerlendirmesi 100 (Yüz) puan üzerinden yapılacaktır. “Birinci aşama”dan alınan puanın % 50’si, “Ses alanı”ndan alınan puanın % 25’i, “Çalgı alanı’’ndan alınan puanın % 25’i alınarak; yetenek sınavının genel değerlendirmesi tabloda belirtilen şekilde yapılır.

 

Birinci Aşama

Ses Alanı

Çalgı Alanı

Toplam

 

% 50

 

% 25

 

% 25

 

100

3.4. Müzik Öğretmenliği Lisans Programına Başvuracak Engelli Adayların Sınavlarının Değerlendirilmesi

 1. Engelli adaylar, BAİBÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı 2018-2019 Özel Yetenek Sınavları ile alınacak öğrenciler ile ilgili tüm sınav aşamalarına tabidir.
 2. Engelli Adayların, 2018 ÖSYM kılavuzunda yer alan hesaplama formülü kullanılmadan, sadece almış oldukları özel yetenek puanlarına göre sıralamaları yapılacaktır.

 

3.5. Müzik Öğretmenliği Lisans Programına Başvuracak Yabancı Uyruklu Adayların Sınavlarının Değerlendirilmesi

 

 1. Yabancı uyruklu adaylar, BAİBÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı 2018-2019 Özel Yetenek Sınavları ile alınacak öğrenciler ile ilgili tüm sınav aşamalarına tabidir.
 2. Yabancı uyruklu adayların, 2018 ÖSYM kılavuzunda yer alan hesaplama formülü kullanılmadan, sadece almış oldukları özel yetenek puanlarına göre sıralamaları yapılacaktır.

 

 1. ÖZEL YETENEK SINAVI YERLEŞTİRME PUANININ HESAPLANMASI VE KESİN SONUÇLARIN İLANI

ÖSYM’nin 2018–ÖSYS kılavuzundaki puanlama sistemine göre; Özel yetenek sınavı puanları, (+) orta öğretim başarı puanları, (+) 2018 TYT puanları toplamı alındıktan sonra, en yüksekten düşüğe doğru puan sıralaması yapılarak, özel yetenek sınavı sonunda, 

 

Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programı için;

                                36 + 4 (engelli) = 40  (asıl kontenjan)

                                                               5  (yabancı uyruklu)

 

Müzik Öğretmenliği Lisans Programı için;

                                32 + 3 (engelli) = 35  (asıl kontenjan)

                                                               5  (yabancı uyruklu)

                                                               1 (K.K.T.C. uyruklu)  şeklinde ilan edilecektir.

 

Özel yetenek sınavlarında asıl listelere giremeyen adaylar, yine puan sırasına göre yedek listelerde ayrı ayrı sıralanacaklardır. Kesin kayıtlarda; gelmeyen ve kesin kayıt yaptırmayan asıl adayların yerine, sırayla yedek adaylar çağrılacak ve açıklanan kontenjanlar tamamlanacaktır.

 

Özel Yetenek Sınavlarının sonuçları ve kesin kayıt tarihleri

<http://ef.ibu.edu.tr/bolumlerimiz/guzel-sanatlar-egitimi-bolumu/> adresinden ilan edilecektir.

 

 

5.İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Resim-İş Öğretmenliği Programı için Tel: 0 374 254 10 00 – 1694-1681

Müzik Öğretmenliği Programı için     Tel: 0 374 254 10 00 – 1694-1680-1702

Web:       http://www.ibu.edu.tr 

               http://ef.ibu.edu.tr/

E-posta:  Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

Top