2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Ön Kayıt Duyurusu

08 Şubat 2019

2018-2019 Bahar Yarıyılı’nda Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı kontenjanları için Talim ve Terbiye Kurulu'nun 20 Şubat 2014 tarihli ve 9 sayılı kararının ekinde yer alan (http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretmenlik-alanlari/icerik/201) ve aşağıdaki Tablo 1’de belirtilen programlarda yer alıp yükseköğretim programlarının son sınıflarına devam eden, şu anda 3. sınıf olup 2019-2020 yılında mezun olabilecek durumda olan ve bu programlardan daha önce mezun olanlarla, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olup da adı aşağıdaki listede (Bkz. Tablo 1) yer alan programlara denkliği kurul tarafından onaylanan ve belirlenen şartları taşıyan adaylardan elektronik ortamda ön kayıt alınmasına karar verilmiştir.

Ön kayıt başvuruları 13 Şubat 2019 Çarşamba günü başlayacak ve 25 Şubat 2019 Pazartesi günü bitecektir. Ön kayıtlar “uzaktan kayıt sistemi” ile internet ortamında yapılacaktır (Uzaktan kayıt sistemi web sayfası www.ef.ibu.edu.tr adresinden duyurulacak ve 13 Şubat 2019 Çarşamba günü aktif hale gelecektir). Belirtilen süre dışında (13-25 Şubat 2019) sistem üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Kesin kayıt hakkı kazananlar 4 Mart 2019 Pazartesi günü mesai saati bitiminde ilan edilecek ve 5-6 Mart 2018 tarihlerinde kesin kayıtlar ŞAHSEN yapılacaktır. 

DEĞERLENDİRME

 

 1. Aşağıda belirtilen programlar (Bkz. Tablo 1) haricindeki programlardan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 2. Genel kontenjan 500 kişi olarak planlanmaktadır. Fakat kesin kontenjanlar, Bolu il merkezinde yer alan okullarda ilgili alanlarda görev yapan ve öğretmenlik uygulaması dersini verebilecek nitelikte olan öğretmen sayıları ve ön başvurular göz önünde bulundurularak Dekanlık tarafından belirlenecektir.
 3. Kontenjanların %75’i Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi/Abant İzzet Baysal Üniversitesi 3 ve 4. sınıf öğrencileri ve mezunlarına, %25’i ise diğer üniversite 3 ve 4. sınıf öğrencileri ve mezun adaylara ayrılacaktır.
 4. Ön başvurular sonunda, adaylar genel ağırlıklı not ortalamasına (100’lük sistem*,**) göre sıralanacak ve belirlenecek olan kontenjan kadar aday kesin kayıt hakkı kazanacaktır.

* Transkriptinizde 100’lük genel ağırlıklı not ortalamanız VAR ise bu değeri, YOK  ise 4’lük sistemdeki notunuzu YÖK’ün “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosuna göre belirleyerek ön başvuru sistemine girmeniz gerekmektedir.

**BAİBÜ/AİBÜ öğrencileri YÖK’ün 100’lük dönüşümüne tabii değildir. BAİBÜ öğrencilerinin 100’lük not karşılıkları basılı olarak aldıkları transkriptlerinde bulunmaktadır.

 1. Genel ağırlıklı not ortalamalarının eşit olması durumunda yaşı küçük olan adaya öncelik tanınacaktır.

 

KESİN KAYITLAR

 1. Kesin kayıt başvurularının ŞAHSEN yapılması gerekmektedir.
 2. Online başvurularda beyan edilen bilgilerin yanlış ya da eksik olması durumunda aday kesin kayıt hakkını kaybedecektir. Özellikle Genel Ağırlıklı Not Ortalamanızı (100’lük sistemde) dikkatli girmeniz gerekmektedir.
 3. Belirtilen süre içinde (5-6 Mart 2019) kayıt yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybedecektir.
 4. Kesin kayıtlar tamamlandıktan sonra, boş kalan kontenjanlara yedek listeden kayıt yaptırmaya hak kazananlar www.ef.ibu.edu.tr adresinde ilan edilecek ve 1 iş günü kayıt süresi verilecektir. Bu süre içinde kayıt yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybedecektir. Kontenjanların yine boş kalması durumunda aynı yöntemle öğrenci alımına devam edilecektir.
 5. Herhangi bir bölüme kayıt yapacak yedek listede aday kalmadığı durumda, kontenjan açık kalmış ise açık kalan kontenjan, doldurulması için diğer alanlara aktarılacaktır.
 6. Kayıt ücreti 2050 (iki bin elli) TL olup kayıt dönemlerinde iki eşit taksitte ödenecektir. Ücretler Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin

      T.C. Ziraat Bankası Bolu Şubesi

      Şube Kodu: 2564

      Hesap No: 47034774-5024

      (IBAN: TR44 0001 0025 6447 0347 7450 24)

Birinci Dönem için “Pedagojik Formasyon Ücreti 1. Taksidi” ve İkinci Dönem için “Pedagojik Formasyon Ücreti 2. Taksidi” açıklamasıyla yatırılacaktır.

Öğrenim Ücretlerinin kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kendi adları ve TC kimlik numaralarıyla yatırılması gerekmektedir. Eksik ve yanlış bilgilerden aday kendisi sorumludur.

Kesin kayıt yaptırdıktan sonra herhangi bir sebeple kaydını sildiren öğrencilerin yatırdıkları kayıt ücreti iade edilmeyecektir.

 

NOT:

 1. Programın iki dönem olarak uygulanması öngörülmektedir. Ancak “Usül ve Esasların Değişmesi” ve güncellenmesi gibi bir durum söz konusu olursa program 3 dönem şeklinde uygulanabilir.
 2. Birinci dönem, 3 ya da 4 ders cumartesi ya da pazar günü fakültemiz dersliklerinde yüz yüze, kalan 1 ya da 2 ders ise uzaktan eğitim yolu ile www.ibuzem.ibu.edu.tr adresi üzerinden yapılacaktır. Sistemin kullanımına ilişkin bilgiler daha sonra duyurulacaktır.
 3. Öğretmenlik Uygulaması dersinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı güz döneminde yapılması planlanmaktadır. Bu ders Bolu ilinde yer alan, dekanlık ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinasyonu ile belirlenecek okullarda yapılması gerekmektedir. Uygulama dersi 12 hafta (hafta içi ve her hafta 6 ders saati) sürmektedir.
 4. Akademik takvim ve ders programı, dersler başlamadan önce açıklanacaktır.
 5. Dersler 9 ya da 10 Mart 2019'da başlayacaktır.
 6. Muafiyet başvuruları kesin kayıt işlemleri esnasında alınacaktır. Detaylı duyuru kesin kayıt listeleri ile birlikte yapılacaktır.

 

KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER

ÖNEMLİ NOT: TÜM EVRAKLARIN ORJİNAL VE ONAYLI OLMASI GEREKMEKTEDİR.

 • Kesin Kayıt Dilekçesi (Dilekçe için tıklayınız.)
 • Mezunlar İçin Onaylı Mezuniyet Belgesi veya Diploma (Mezuniyet Belgesi veya Diplomanızda genel ağırlıklı not ortalamanız yoksa bu belgelerin yanında onaylı lisans not transkripti)

                Öğrenimine Devam Edenler için Onaylı Lisans Not Transkripti

(Kendi üniversitelerinin 100’lük not dönüşümünü kullanan adaylar diploma, mezuniyet belgesi ya da transkriptlerinde 100’lük sistemdeki GANO yok ise kesin kayıtta kendi üniversitelerinden onaylı dönüşüm belgesi getirmek zorundadır. Kendi üniversitelerinde 100'lük not dönüşümü olmayan adayların YÖK'ün 100'lük sistemini kullanabilmesi için kendi üniversitelerinden onaylı 100'lük dönüşümün yapılmadığına dair bir belge getirmesi gerekmektedir.)

 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Öğrenim ücretinin 1. Taksidinin (1025 TL) ödendiğine dair banka dekontu
 • İki adet fotoğraf

 

Tablo 1. Başvurusu kabul edilecek öğretmenlik alanları ve program/fakülteler

Sıra No

Atamaya Esas Olan Alan

Mezun Olduğu Yükseköğretim Programı/Fakülte

1

Adalet

Hukuk Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Kamu Yönetimi

7

Beden Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu

8

Bilişim Teknolojileri

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği

Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği

Matematik-Bilgisayar Bölümü

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü

Bilgi Teknolojileri

Yazılım Mühendisliği

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Elektronik ve Bilgisayar Bölümü

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

Bilgisayar Bilimleri

Yönetim Bilişim Sistemleri

9

Biyoloji

Biyoloji Bölümü

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji

11

Coğrafya

Coğrafya Bölümü

16

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

İlahiyat Fakültesi

İlahiyat Bilimleri Fakültesi

Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi

Dini İlimler Fakültesi

İslami İlimler Fakültesi

21

Felsefe

Felsefe Bölümü  (En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını belgelendirenler)

Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını belgelendirenler)

23

Fizik

Fizik Bölümü

Fizik Mühendisliği

27

Gıda Teknolojisi

Gıda Mühendisliği

Gıda Teknolojisi (lisans)

Gıda Bilimi ve Teknolojisi

29

Görsel Sanatlar

Resim

Geleneksel Türk Sanatları

Geleneksel Türk El Sanatları

Görsel Sanatlar Bölümü

Resim Anasanat Dalı

Heykel

34

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri

Sağlık Eğitimi Bölümü

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Ergoterapi Bölümü

Hemşirelik Yüksekokulu

Sağlık Memurluğu /Bölümü

Hemşirelik/Bölümü

Ebelik/Bölümü

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

38

İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri

İlahiyat Fakültesi

İlahiyat Bilimleri Fakültesi

Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi

Dini İlimler Fakültesi

İslami İlimler Fakültesi

39

İngilizce

İngiliz Dili ve Edebiyat Bölümü

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü

Mütercim-Tercümanlık Bölümü (İngilizce)

İngiliz Dil Bilimi Bölümü

Çeviri Bilim Bölümü (İngilizce)

İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü

45

Kimya/Kimya Teknolojisi

Kimya Bölümü

Kimya Mühendisliği

49

Makine Teknolojisi / Makine ve Kalıp

İmalat Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

51

Matematik

Matematik Bölümü

Matematik-Bilgisayar Bölümü

Matematik Mühendisliği

57

Muhasebe ve Finansman

İktisat

İşletme

Maliye

Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü

Bankacılık ve Finans Bölümü

Muhasebe Bölümü

Muhasebe Bilgi Sistemleri

58

Müzik

Müzik Bölümü/Anabilim Dalları

Müzik Toplulukları Anasanat Dalı

Duysal (ses) Sanatları Tasarımı Anabilim Dalı

Koro

Temel Bilimler Bölümü 

Kompozisyon Bölümü 

Ses Eğitimi Bölümü 

Müzik Bilimleri Bölümü 

Çalgı Bölümleri  

Bando Şefliği 

Folklor ve Etnomüzikoloji 

Müzikoloji 

Opera 

Şan ve Opera 

Opera ve Konser Şarkıcılığı  

Türk Sanat Müziği 

Şan 

Türk Halk Oyunları 

Türk Müziği 

Türk Musikisi 

Koro 

Müzik Teknolojisi 

Müzik Teorisi 

Türk Halk Müziği 

Türk Halk Müziği (Ses Eğitimi Ana Sanat Dalı/ Çalgı Eğitimi Ana Sanat Dalı)

Müzik Bölümü Performans Anasanat Dalı

Osmanlı Dönemi Karşılaştırmalı Müzik Programı

Geleneksel Türk Müzikleri

Türk Din Mûsikîsi Anasanat Dalı

Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Bölümü

63

Pazarlama ve Perakende

İktisat

İşletme

Maliye

Pazarlama

65

Psikoloji

Psikoloji Bölümü

68

Rehberlik

Psikoloji Bölümü

70

Sağlık/Sağlık Hizmetleri

Hemşirelik Yüksekokulu

Sağlık Memurluğu /Bölümü

Hemşirelik/Bölümü

Ebelik/Bölümü

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

78

Tarih

Tarih Bölümü

84

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Türk Halkbilimi Bölümü

88

Yiyecek İçecek Hizmetleri

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Yiyecek İçecek İşletmeciliği Bölümü

Beslenme ve Diyetetik

Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü

89

Yaşayan Diller ve Lehçeler

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Türk Halkbilimi Bölümü

 

 

Top