Print this page
-->

Öğretmen Okullarının 169. Kuruluş Yıldönümü

16 Mart 2017

Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Dönemi’nde çağın gerektirdiği eğitim anlayışını yürütebilecek öğretmenlerin yetiştirilmesi için 16 Mart 1848’de Dârülmuallimin adıyla ilk öğretmen okulu açılmıştır. Dârülmuallimin zaman içinde bünyesinde ilk, orta ve liselere öğretmen yetiştiren bir yüksekokula dönüşerek Cumhuriyet Dönemi’ne kadar devam etmiştir.

Cumhuriyet Dönemi’nde eğitime ve öğretmen yetiştirilmesine özel bir önem verilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk, “Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.” sözleri ile öğretmenlik mesleğinin bir ulus için taşıdığı önemi belirterek yeni neslin yetiştirilmesi görevini öğretmenlere vermiştir. Cumhuriyet Döneminin başından itibaren açılmaya başlanan ilk, orta ve yüksek öğretmen okulları ile cumhuriyet kuşağının yetiştirilmesinde öğretmenler üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışmışlardır. Ayrıca 1940 yılında kurulan Köy Enstitüleri 1954 yılında açılan öğretmen okulları ile ülkemizdeki öğretmen açığı giderilmeye çalışılmıştır. 1973 yılında öğretmenlerin yükseköğretimde yetiştirilmeleri amacıyla iki yıllık eğitim enstitüleri kurulmuş, 1982 yılında ise bu enstitüler eğitim yüksekokuluna dönüştürülmüştür. 1989 yılından itibaren eğitim yüksekokullarının süresi dört yıla çıkarılarak eğitim fakülteleriyle birleştirilip üniversite eğitiminin bir parçası haline getirilmiştir.

Bir ülkenin kalkınmasında, nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde, toplumdaki huzur ve sosyal barışın sağlanmasında, bireylerin hayata hazırlanmasında, toplumun kültür ve değerlerinin genç kuşaklara aktarılmasında öğretmenlerin büyük rolü bulunmaktadır. Ülkemizin en köklü eğitim fakültelerinden birisi olan fakültemiz de nitelikli öğretmen yetiştirme anlayışı ile yüklendiği misyonunu başarıyla sürdürmektedir. Bu vesileyle Öğretmen Okullarının kuruluşunun 169. yıldönümünü kutlar, bütün öğretmenlerimize görevlerinde başarı ve esenlikler dilerim.

Eğitim Fakültesi Dekanı

Prof Dr Zekeriya Nartgün