TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ HAKKINDA

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümünün öncelikli amacı, ülkemizin gelişimi için gerekli olan demokratik ve etik değerlere sahip çıkan; insana ve doğaya saygılı; çevre, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı; gelişmeyi bir yaşam biçimi olarak algılayan; bilimsel düşünmeyi önceleyen ve eleştirel düşünme becerisi gelişmiş; yeni kuşakları yaşama hazırlamadaki rolünün ve sorumluluğunun farkında; uluslararası bilimsel ve sanatsal gelişmeleri izleyen araştırmacı öğretmenler yetiştirmektir.

Bu bağlamda Bölümümüz, öğretmen adaylarının sorunları ve olguları tartışabilecekleri, sorunlara çözüm üretebilecekleri ve özgürce kendilerini ifade edebilecekleri öğrenme ortamları oluşturmayı; onlara, bilgiye erişmede, bilimi anlamada ve sanatla etkileşmede rehber olmayı; akademik çalışmalarını etik, demokratik ve katılımcı bir anlayışla yerine getirmelerine olanak sağlamayı hedeflemektedir.

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü; Coğrafya Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Tarih Eğitimi, Türkçe Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Ana Bilim Dallarından oluşmaktadır. Söz konusu programlardan mezun olanlar, ilk ve orta öğretim kurumlarında kendi alanlarında öğretmen olarak görev yapabilmektedir.

Ana Bilim Dalları

  • Coğrafya Eğitimi Ana Bilim Dalı
  • Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı
  • Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı
  • Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı
  • Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Ana Bilim Dalı

 Ana bilim dallarına ait programlar hakkında ayrıntılı bilgi için http://bologna.ibu.edu.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi 14280 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 46 41
  • Email: egitim_fakultesiibu.edu.tr
Top