Hakkında

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü 1994-1995 öğretim yılında lisans öğrencisi almaya başlamıştır. Şu anda 3 Profesör, 3 Doçent, 3 Doktor Öğretim Üyesi,  ve  6 Araştırma Görevlisiyle, lisans, yüksek lisans (tezli-tezsiz) ve doktora programlarıyla eğitim vermekte ve bilimsel faaliyetlerini sürdürmektedir.

Mezunlarımız öncelikle, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk /orta dereceli okullarda ve diğer eğitim kurumlarında ve Rehberlik Araştırma Merkezlerinde, Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde "Özel Eğitim Öğretmeni" olarak görev alabilmektedirler. Lisans diplomasını aldıktan sonra hak kazandıkları takdirde lisansüstü eğitim alabilmekte; bu yolla hem Özel Eğitim alanında uzmanlaşmakta hem de akademik kadrolara başvurabilmektedirler. 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi 14280 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 46 41
  • Email: egitim_fakultesiibu.edu.tr
Top