Hakkında

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü 1994-1995 öğretim yılında lisans öğrencisi almaya başlamıştır. Şu anda 3 Profesör, 1 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi  ve  3 Araştırma Görevlisiyle, lisans, yüksek lisans (tezli-tezsiz) ve doktora programlarıyla eğitim vermekte ve bilimsel faaliyetlerini sürdürmektedir.

Mezunlarımız öncelikle, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk /orta dereceli okullarda ve diğer eğitim kurumlarında ve Rehberlik Araştırma Merkezlerinde, Özel rehabilitasyon merkezlerinde "Özel Eğitim Öğretmeni" olarak görev alabilmektedirler. Lisans diplomasını aldıktan sonra hak kazandıkları takdirde lisansüstü eğitim alabilmekte; bu yolla hem Özel Eğitim alanında uzmanlaşmakta hem de akademisyenliğe başvurabilmektedirler. 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi 14280 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 46 41
  • Email: egitim_fakultesiibu.edu.tr
Top