Program Profili

Kuruluş : Özel Eğitim Öğretmenliği Programı, Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü içerisinde yer alan bir lisans programıdır. Özel Eğitim Öğretmenliği Programı, 1993 öğretim yılında özel eğitim okullarında ve ilköğretim okulları bünyesindeki özel eğitim sınıflarında görev yapacak özel eğitim öğretmenlerini yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.
Kazanılan Derece : Özel Eğitim Öğretmenliği anabilim dalından mezun olanlar Özel Eğitim Öğretmeni unvanı alırlar ve özel eğitim okulları ile ilköğretim okullarındaki özel eğitim sınıflarında görev yaparlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Özel Eğitim Öğretmenliği dört yıllık bir lisans programıdır.
Kabul ve Kayıt Koşulları : Özel Eğitim Öğretmenliği Programı için öğrenciler, Öğrenci Seçme Sınavı ile seçilmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Formal
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Program 1994-1995 öğretim yılından başlayarak öğrenci almaya başlamıştır. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsündeki Eğitim Fakültesi binasında bulunan Özel Eğitim Öğretmenliği Programı, 3 Profesör, 3 Doçent, 3 Doktor Öğretim Üyesi ve 6 Araştırma Görevlisi ile hizmet vermektedir.
Program Profili : Programda zorunlu alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Ayrıca öğrenciler seçmeli dersler de almaktadırlar. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Mezunlar Milli Eğitim Bakanlığı'ba bağlı resmi ve özel özel eğitim okulları ile ilköğretim okullarındaki özel eğitim sınıflarından Özel Eğitim Öğretmeni olarak çalışırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Özel Eğitim Öğretmenliği Anabilim dalı öğrencileri mezun olduktan sonra lisansüstü programlara devam edebilmektedirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Dersin içeriklerine göre 1 ya da 2 ara sınav, proje, yılsonu ödev, sunum ile birlikte dönemsonunda bir sınav yapılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları : Lisans programının normal eğitim süresi 4 yıldır. Mezun olabilmek için öğrencilerin programdaki tüm dersleri almaları ve genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Başkanı: Prof.Dr. İlknur ÇİFCİ TEKİNARSLAN T.C. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Özel Eğitim Öğretmenliği Anabilim Dalı Gölköy/BOLU
Bölüm Olanakları : Programdaki kuramsal dersler teknoloji destekli ortamlarda verilmektedir. Sınıflarda teknolojik araç gereçler bulunmaktadır.
  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi 14280 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 46 41
  • Email: egitim_fakultesiibu.edu.tr
Top