Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Hakkında

1994-1995 Öğretim yılında Bolu Abant izzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde ilk öğrencilerini alan bölümüz , 1998-1999 öğretim yılından itibaren yeni yapılanma ile Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü adını almış, Resim-İş Eğitimi ve Müzik Eğitimi Anabilim Dallarından oluşmaktadır. Resim-İş Eğitimi 40, Müzik Eğitimi Anabilim dalı ise her yıl 35 öğrenci kontenjanı ile eğitim vermektedir. Resim-İş Eğitiminde yüksek lisans, Müzik Eğitimi bölümünde ise hem yüksek lisans hem de doktora eğitimi olanakları bulunmaktadır. Müzik Eğitimi ve Resim iş Eğitimi Anabilim Dallarından mezun olan öğrencilerimiz sanat yolu ile eğitim prensibini gerçekleştirmeyi amaçlarlar. Lisans düzeyinde 4 yıllık eğitim yapmakta olan bölümümüzden mezun öğrenciler ilk ve orta öğretim kurumlarında çalışmaktadırlar.

Sanat Eğitimcisi olarak yetiştirilen öğretmen adayı öğrenciler eğitimleri boyunca, ruh ve duygu bakımından dengeli-sağlıklı bir kişiliği, hür bilimsel ve sanatsal düşünceye sahip topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı ve yaratıcı kişiler olarak yetiştirilmektedir. Sanat derslerinin yanı sıra öğrencilerimiz, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği formasyon derslerini alırlar. Asıl amacı alanında uzman resim ve müzik eğitimcisi yetiştirmek olan bölümümüz gerek şehrimizde, gerekse yurt düzeyinde sergi, konser gibi etkinlikler düzenleyerek ülkemiz sanat hayatına olumlu katkılarda da bulunmaktadır.

 

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi 14280 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 46 41
  • Email: egitim_fakultesiibu.edu.tr
Top