Hakkında

Eğitim Yönetimi ve Denetimi ile Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dallarında Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalında lisans ve yüksek lisans, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalında ise yüksek lisans eğitimi verilmektedir. Bölümümüz ayrıca fakültemizin tüm bölümlerinde Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile Yabancı Diller Eğitimi Sertifika Programında Öğretmenlik Meslek Bilgisi derslerini yürütmektedir.

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi 14280 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 46 41
  • Email: egitim_fakultesiibu.edu.tr
Top