Hakkında

Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümüne ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Eğitim Bilimleri Bölümü’nün Misyonu;

  • Öğretmenlik mesleğine ilişkin gerekli mesleki, toplumsal duyarlılığa sahip, mesleki yeterlilik ve etik sorumlukları kazanmış, üst düzey düşünme becerilerini kullanarak hareket edebilen, mesleki okuryazarlık düzeyi gelişmiş ve toplumsal ve kamusal yararları gözederek çalışmalarını sürdüren öğretmenler yetiştirmektir.
  • Öğretmen yetiştirme sürecinde gerekli olan demokratik anlayışa sahip, öğrencilerin bilimsel düşünme süreçlerini yürütebileceği eğitim ortamlarının oluşturulmasına katkı sağlamaktır.
  • Bilimsel etik kurallar çerçevesinde, farklı alanlarla koordineli şekilde bilimsel çalışma ve proje geliştirme süreçlerine ortam hazırlamaktır.

Eğitim Bilimleri Bölümü’nün Vizyonu;

Eğitim bilimleri alanında yapılan araştırmalar ve öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi ve yaygınlaşmasına; eğitim öğretim süreçlerinde ortaya çıkan sorunlara yönelik çözüm odaklı ve evrensel değerleri temel alan anlayışa sahip şekilde eğitim politikalarının geliştirilmesine katkı sağlayan; mesleki, toplumsal, bilimsel açıdan geleceğin nitelikli öğretmenlerinin yetiştirilmesi için gerekli eğitim ortamlarını hazırlayan bir bölüm olmaktır.

Eğitim Bilimleri Bölümü'ne bağlı anabilim dalları (İlgili anabilim dallarına ait bilgilere ulaşmak için lütfen bölüm isminin üstüne tıklayınız.)

Eğitim Bilimleri Bölümü altında devam eden lisans ve lisansüstü eğitim programları

Anabilim dalı Lisans Programı Tezsiz Yüksek Lisans Programı Tezli Yüksek Lisans Programı Doktora Programı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Aktif olarak devam etmektedir. - Aktif olarak devam etmektedir. -

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

 - - Aktif olarak devam etmektedir.  

Eğitim Programları ve Öğretim

  - Aktif olarak devam etmektedir. Aktif olarak devam etmektedir.

Eğitim Yönetimi Ve Denetimi

- II. öğretim olmak üzere aktif olarak devam etmektedir. I. ve II. öğretim olmak üzere aktif olarak devam etmektedir. Aktif olarak devam etmektedir.

Eğitim Yönetimi Ve Planlaması

-   Aktif olarak devam etmektedir.  

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi 14280 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 46 41
  • Email: egitim_fakultesiibu.edu.tr
Top