Yaz Öğretimi

YAZ ÖĞRETİMİ GENEL BİLGİLER

 

1) Yaz öğretimi, güz ve bahar dönemi gibi olağan bir eğitim öğretim dönemi değildir.

2) Yaz öğretiminde dersin açılması öğretim üyesinin, dersin alınması ise öğrencinin isteğine bağlıdır.

3) Yaz öğretimi, ücrete tabi bir öğretim sürecidir. Yaz öğretiminde ders almak isteyen öğrenciler, kayıtlanacakları her bir ders için belirlenen ücreti ödemekle yükümlüdür. Yaz öğretimi ders kayıt ücretleri Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı' nın web sitesinden ilan edilecektir.

4) Yaz öğretiminde Bölümlerimizde açılan dersler ve sorumlu öğretim üyeleri yaz öğretimi sürecinden önce öğrencilere ilan edilir.

5) Yaz öğretimi bahar yarıyılı sonu ve güz yarıyılı başlangıcı arasında ki ortalama 7 haftalık süreçten oluşan ve “Akademik Takvim” de belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirilir.

6) Yaz öğretimine katılamayacak Üniversitemiz öğrencileri;

 1. a) Ek sınav (tek-çift) hakkı kullanan öğrenciler. (Yaz öğretimine kayıt yaptıran öğrenciler ek sınav (tek-çift) hakkı kullanamaz.)
 2. b) Mezun olan ve kaydı silinen öğrenciler.
 3. c) Disiplin cezası (uzaklaştırma cezası) ve izinli sayılma (kayıt dondurma) süresi devam eden öğrenciler.
 4. d) Lisans öğrencileri, önlisans programlarından ders alamaz.
 5. e) Yabancı dil hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler, bu programı bitirdikleri yılın sonunda açılan yaz öğretimine katılamaz.

7) Yaz öğretiminde Bölümlerimizde açılan derslere, yaz öğretimine katılamayacak öğrenciler kategorisinde yer almayan öğrenciler, açılan derslere eşdeğerlik yapan Üniversitemizin diğer fakültelerine bağlı bölümlere kayıtlı öğrenciler, belirlenen süreler içerisinde başvuru yapmak kaydıyla diğer üniversitelerin öğrencileri “misafir öğrenci” statüsünde kayıtlanabileceklerdir.

8) Yaz öğretiminde lisans programında okutulması planlanan bir dersin açılabilmesi için asgari 10 öğrencinin derse kayıtlanması gerekir. Aksi durumda ders kapatılır.

9) Yaz öğretiminde öğrenciler, haftalık ders saatleri toplamının 15 saati (teorik, pratik, laboratuvar, uygulama, v.b.) aşmaması koşuluyla, en fazla 4 (dört) ders alabilirler.

 

YAZ ÖĞRETİMİ  DERS KAYITLARI / DERSLER / SINAVLAR

1) Yaz öğretiminde ders alacak öğrenciler, “Akademik Takvim” de ilan edilen tarihler aralığında, “Bilgi Yönetim Sistemi” üzerinden ders kayıtlarını bizzat yapmakla yükümlüdür.

2) Ders kayıtları ve ödemeler derslerin ulusal kredi değeri üzerinden yapılacaktır.

3) Yaz öğretiminde öğrenciler, haftalık ders saatleri toplamının 15 saati (teorik, pratik, laboratuvar, uygulama, v.b.) aşmaması koşuluyla, en fazla 4 ders alabilirler.

4)   Ders Kayıtları 1. Aşama: 19-21 Haziran 2017

 1. a) Yaz öğretiminde alınacak derslere “Bilgi Yönetim Sistemi” portalından kayıt yapılır. “Kayıtlanma Aşaması: Taslak” olarak görülecektir.
 2. b) Ekranda görülecek ücret İş Bankasının herhangi bir şubesine ödenir.
 3. c) Ücret ödeme işlemi tamamlandıktan sonra “Bilgi Yönetim Sistemi” portalında seçilen derslere “Kesin Kayıt” işlemi yapılır. “Kayıtlanma Aşaması: Yaz Okulu İlk Aşama” olarak görülecektir.
 4. d) Yaz öğretimi 1. ders kayıt aşaması sonunda açılması için asgari öğrenci sayısına (10) ulaşan derslere yapılan ders kayıtları iptal edilemez, ders değişiklik işlemi yapılmaz

5)    Ders Kayıtları 2. Aşama: 28-30 Haziran 2017

Kontenjanını doldurmayan (asgari 10 öğrenci) derse ücret yatırarak kayıt yapan öğrencilerin isterlerse kapatılan bu dersler yerine kontenjanını dolduran diğer derslere ders kaydı yapabilecekleri süreçtir.

6) Yaz öğretimi ders kayıt aşamalarında "Danışman Onayları" süreci yoktur.

7) Yaz öğretiminde Bölümlerimizde açılan dersler “Akademik Takvim” de belirlenen 7 haftalık süreç içerisinde, gündüz programında okutulacaktır.

8) Yaz öğretimi dersleri, dersin ulusal kredi değerinin iki katı ders saati olarak haftalık ders programında okutulur. ( 3 kredilik bir dersin yaz öğretiminde haftada 6 ders saati okutulması gibi.)

9) Olağan (güz-bahar) dönemlerde de olduğu gibi, yaz öğretiminde teorik derslerde devam zorunluluğu %70, pratik derslerde ise %80  oranındadır.

10) Bölümlerimizde okutulacak yaz öğretimi derslerinde  en az 1 arasınav ve 1 final sınavı uygulaması yapılmaktadır.

11) Yaz öğretimi arasınav veya final sınavlarına sağlık mazeretleri nedeniyle girememiş öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere mazeret sınav hakkı verilmektedir.

Ders Kayıtları   : 1. Aşama: 19-21 Haziran 2017

 

                              2.Aşama: 28-30 Haziran 2017

 

Ders Başlangıcı:  03 Temmuz 2017

Ders Bitişi         : 18 Ağustos 2017

Final Sınavları  : 21-23 Ağustos 2017

 

BÖLÜM - FAKÜLTE / ÜNİVERSİTE İÇİ YAZ ÖĞRETİMİ

1) Fakültemiz öğrencileri, öğrencisi oldukları bölümlerinde ders açılması halinde Bölüm İçi Yaz Öğretimine katılabilirler. 2016-2017 akademik yılı yaz öğretiminde Fakültemizin Biyoloji, Kimya, Matematik, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Psikoloji Bölümlerinde ders/dersler açılmıştır. Açılan dersler aşağıda ki ekte sunulmuştur.

2) Fakültemiz öğrencilerinin Üniversitemizin veya Fakültemizin diğer bölümlerinden ders alabilmeleri, öğrencisi oldukları Bölüm Başkanlıklarının diğer bölümlerde açılan derslere eşdeğerlik yapmasıyla mümkündür. Ders eşdeğerliği yapan bölümün öğrencileri Fakülte / Üniversite İçi Yaz Öğretimine katılabilirler. Ders eşdeğerlik tablosu aşağıda ki ekte sunulmuştur.

3) Ders eşdeğerliği yapılmayan diğer bölümlerin derslerine ders kaydı yapılamaz.

4) Bölüm Başkanlıklarımızca uygun görülen ve düzenlenen ders eşdeğerlik tablosu yaz öğretimi sürecinden önce öğrencilere ilan edilir.

5) Yaz öğretiminde Üniversitemizin veya Fakültemizin diğer bölümlerinden ders alacak öğrenciler “Ders Kayıtları” sürecinde “Bilgi Yönetim Sistemi” portalındaki “Kayıt Yenileme (Ders Seçme) İşlemleri” > “Açılan Dersler” alanında ders eşdeğerliği yapılan bölüm müfredatı dersinin kutucuk alanını işaretleyerek, ders adının yanında diğer bölümde dersi okutacak ilgili öğretim üyesine ait verileri görecektir.

6) Yaz öğretiminde Üniversitemizin veya Fakültemizin diğer bölümlerinde ki derse kayıtlanan öğrenciler, ilgili dersin adı/içeriğiyle, ilgili bölümün sorumlu öğretim üyesince okutulacak derslere ve sınavlara ilgili fakültenin dersliklerinde katılacaktır.

7) Yaz öğretimi bitiminde ilgili dersin sorumlu öğretim üyesince “Bilgi Yönetim Sistemi” ne tanımlanacak not, eşdeğerlik yapılan bölüm müfredatı dersinin notu olarak öğrencinin transkriptine yansıyacaktır.

 

ÜNİVERSİTE DIŞI YAZ ÖĞRETİMİ

Lisans programlarımıza kayıtlı öğrencilerin yaz öğretiminde Üniversitemiz dışındaki diğer üniversitelerin bölümlerinden ders alabilmeleri aşağıda ki koşullara bağlıdır;

 1. a) Yaz öğretimine katılamayacaklar kategorisinde yer almayan öğrencilerimizden diğer üniversitelerde ders almak isteyenlerin, öğrencisi oldukları Bölüm Başkanlığına dilekçe vermek suretiyle onay almaları kaydıyla,
 2. b) Öğrencinin üniversitemize kayıtlandığı yıldaki bölümünün taban puanıyla diğer üniversitenin bölümünün aynı kayıt yılındaki taban puanına eşit veya diğer üniversitenin yüksek olması şartıyla,
 3. c) Diğer üniversiteden alınacak dersin içeriği ve ulusal kredi değerinin, bölüm müfredatında eşdeğerliği yapılacak dersimizin içeriğiyle uyumlu olması ve dersimizin ulusal kredi değeriyle eşit veya diğer üniversitenin yüksek olması halinde,
 4. d) Diğer üniversiteden alınacak dersin öğretim dilinin, öğrencisi olduğu bölüm dersinin öğretim diliyle aynı olması koşuluyla,
 5. e) Yaz öğretiminde hem Üniversitemizden hem de diğer üniversiteden ders alabilecek öğrencinin ders programlarının çakışmaması ve haftalık azami 15 ders saatini aşmamak üzere en fazla 4 ders alınabilmesi kaydıyla,
 6. f) Yaz öğretiminde diğer üniversitelerden ders alan öğrencilerin aldıkları ders/derslere ait ıslak imzalı ve mühürlü not dökümlerini (transkript belgelerini), üzerinde “GİZLİ” ibaresi bulunan kapalı ve mühürlü zarf içerisinde iadeli-taahhütlü posta, kargo veya elden ivedi olarak ilgili Bölüm Başkanlığımıza ulaştırmaları şartıyla yaz öğretimi sürecinde diğer üniversitelerden ders/dersler alınabilmektedir.

 

Üniversite Dışı Yaz Öğretimi Başvuru İşlemleri

Yaz öğretimine katılamayacaklar kategorisinde yer almayan öğrencilerimizden diğer üniversitelerden ders almak isteyenlerin yaz öğretimine gitmeden önce ilgili Bölüm Başkanlığımıza dilekçe vermek suretiyle onay almaları için aşağıdaki aşamaları tamamlamaları gerekmektedir;

1) Yaz öğretimi başvuru formunun aşağıda belirtildiği gibi elektronik ortam araçlarında düzenlenmesi, eklerinin temin edilmesi ve aşamalarının yürütülmesi öğrencinin yükümlülüğündedir.

2) Yaz öğretimi başvuru formu kullanılmak suretiyle dilekçe düzenlenmelidir. Matbu dilekçe formunun dökümünü almak için; ef.ibu.edu.tr > “Formlar” > “Öğrenci Formlar” > “10-Üniversite Dışı Yaz Öğretimi Formu”

3) Diğer üniversiteden alınacak dersin ulusal kredi değerinin de yer aldığı ders içeriklerinin ve not bareminin dökümü ilgili üniversitenin web sayfasından alınarak dilekçenin ekinde yer almalıdır.

4) Öğrencinin kayıtlandığı yılda Bölümümüzün taban puanları ve aynı yıldaki diğer üniversitenin ilgili bölümün taban puanlarını gösteren ÖSYM’ nin web sayfasından alınacak döküm, dilekçenin ekinde yer almalıdır.

5) Yaz öğretiminde hem Üniversitemizden hem de diğer üniversiteden ders alacak öğrencilerin ders programlarının dökümü dilekçenin ekinde yer almalıdır.

6) Matbu dilekçe formunun üst bölümünde yer alan öğrenciye ait bilgiler alanı doldurulur.

7) “Öğrencinin Talebi” kısmındaki yazılı metinde boş bırakılan yerler doldurulur ve öğrenci tarafından imzalanır.

8) Yaz öğretiminde diğer üniversiteden alınacak derslere ait veriler (ders kodu/adı/kredi değeri) Tablo 1 alanına öğrenci tarafından yazılır.

9) Başvuru formu ve ekleri ilgili bölümümüzün intibak komisyonu üyelerinden birine inceletilmek üzere sunulur.

10) Bölüm intibak komisyonu üyesi, öğrencinin başvuru formu ve eklerini yaz öğretimi kriterlerine göre değerlendirerek, ön aşama ders eşdeğerliğini Tablo 2 alanına işleyerek, unvan/ad/soyad bilgilerini yazarak, imzalar.

11) Bölüm Başkanı nihai değerlendirme neticesindeki görüşünü “Uygundur” veya “Uygun Değildir” alanını işaretlemek suretiyle belirtir ve unvan/ad/soyad bilgilerini yazarak, imzalar.

12) Tüm aşamalarıyla tamamlanan yaz öğretimi başvuru formu ve ekleri Bölüm İdari Sekreterliğine teslim edilerek başvuru süreci sona ermiş olur.

13) Yaz öğretimi başvuru formu Bölüm Başkanlığınca onaylanmayan, Bölüm Başkanlığından onay almayan, ilgili koşulları sağlamayan ve aşamaları tamamlamayan öğrencilerin ders eşdeğerliği yapılmaz.

 

Üniversite Dışı Yaz Öğretimi Bitiminde Gerçekleştirilecek İşlemler

1) Öğrenciler yaz öğretiminde diğer üniversitelerden aldıkları ders/derslere ait not dökümlerini (transkript belgelerini) ıslak imzalı ve mühürlü olarak, üzerinde “GİZLİ” ibaresi bulunan kapalı ve mühürlü zarf içerisinde iadeli-taahhütlü posta, kargo veya elden teslim yoluyla ivedi olarak ilgili Bölüm Başkanlığımıza ulaştırmaları gerekmektedir.

2) Öğrenci tarafından ilgili Bölüm Başkanlığımıza ulaştırılan not dökümü, başvuru formunda ön aşama olarak gerçekleştirilen ders eşdeğerliği de dikkate alınarak, son aşama ders eşdeğerliliğin yapılabilmesi için Bölüm Kurulu’na havale edilir.

3) Nihai ders eşdeğerliği işlemi Bölüm Kurulunda yapılarak, alınan karar Dekanlık Makamına arz edilir.

4) Fakülte Yönetim Kurulunda ders eşdeğerliğiyle ilgili Bölüm Kurulu Kararı kriterlerine göre değerlendirilerek karara bağlanır ve öğrencinin transkriptine notlarıyla birlikte işlenmek üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na arz edilir.

5) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı birim sorumlusu, öğrencinin ders eşdeğerliğini ve not girişlerini “Bilgi Yönetim Sistemi” portalında ki transkriptine tanımlayarak süreci sona erdirir.

 

YAZ ÖĞRETİMİ MİSAFİR ÖĞRENCİ KAYITLARI

 1. a) Abant İzzet Baysal Üniversitesi dışında ki diğer üniversitelere kayıtlı öğrenciler, yaz öğretiminde Fakültemiz bölümlerinden “misafir öğrenci” statüsünde ders alabileceklerdir.
 2. b) Misafir öğrencilere yönelik başvuru kabul süreci 16 Haziran 2017 Cuma günü mesai bitiminde sona ermiştir.
 3. c) Kayıt başvurusunda hazır bulunacak öğrenci, kayıt görevlisine öğrenci kimlik kartı veya öğrenci belgesini ibraz etmelidir. Öğrencinin hazır bulunamadığı durumlarda ise noter onaylı vekâletnameye sahip vekili tarafından yapılan başvuru işleme alınır. Posta, kargo, faks ve sanal ortam araçları ile gönderilen başvurular işleme konulmaz.
 4. d) Başvuru yapacak öğrencinin dolduracağı "Yaz Öğretimi Misafir Öğrenci Başvuru Formu" nun ekine nüfus cüzdanı fotokopisi, onaylı transkript veya öğrenci belgesi ya da öğrenci kimlik kartı fotokopisi eklenmelidir. Başvuru formuna erişim için; ef.ibu.edu.tr > “Formlar” > “Öğrenci Formlar” > “11-Yaz Öğretimi Misafir Öğrenci Formu”
 5. e) Kayıt başvurusu kabul edilen “misafir öğrenci”, kayıt görevlisi tarafından “Bilgi Yönetim Sistemi” veri tabanına “misafir öğrenci” statüsünde tanımlanacaktır.
 6. f) "Misafir Öğrenci" statüsündeki kayıt işlemi tamamlanan öğrenci, üniversitemiz “Bilgi Yönetim Sistemi” portalındaki “İlk Şifrenizi Oluşturmak İçin Tıklayınız” bağlantısını kullanarak hesaplarını aktif konuma getirecektir.
 7. g) Misafir öğrenciler belirlenen ve ilan edilen tarihler aralığında, “Bilgi Yönetim Sistemi” üzerinden ders kayıtlarını bizzat yapmakla ve ders ücretlerini İş Bankası şubelerine ödemekle yükümlüdür.
 8. h) İlgili yönetmelik ve uygulama esasları gereğince yaz öğretimine kabul edilen misafir öğrenciler, haftalık 15 ders saatini aşmamak koşuluyla, en fazla 4 derse kayıtlanabilmektedirler.

ı) Kayıt başvurusu kabul edilen “misafir öğrenci”, yaz öğretimi süresince Üniversitemizin ilgili yönetmelik ve mevzuatlarına bağlı olarak öğrenim görmektedir.

 1. j) Yaz öğretimi bitiminde misafir öğrencilerin Fakültemizde kayıtlandığı derslerine ait not dökümleri (transkript) E-BYS (Elektronik Yazışma Sistemi) üzerinden öğrencisi olduğu Üniversiteye iletilir.

Yaz Okulu Uygulama Esasları

Top