Eğitim Yönetimi ve Denetimi ile Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dallarında Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalında lisans ve yüksek lisans, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalında ise yüksek lisans eğitimi verilmektedir. Bölümümüz ayrıca fakültemizin tüm bölümlerinde Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile Yabancı Diller Eğitimi Sertifika Programında Öğretmenlik Meslek Bilgisi derslerini yürütmektedir.


Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Eğitim Fakültesi © 2018 Sayfa Başı