Program Profili

Bölümün amacı, İngilizce öğretiminde çağdaş öğretim yöntemlerini uygulayan, yeterli alan bilgisine ve öğretmenlik yeterliklerine sahip, eğitimde dünyada meydana gelen gelişmeleri takip eden ve ülke koşullarına uyarlayabilen öğretmenler yetiştirmektir.

Programa başlayan öğrenciler, ilk iki yarı yılda temel dil becerilerini geliştirmeyi amaçlayan derslerden sorumludurlar.Ayrıca Türkçe eğitim bilimleri dersleri alırlar. 3. Yarı yıldan itibaren alan bilgisi dersleri ağırlıktadır. Öğretmen yetiştirme sürecinde okullarda yapılan uygulamaların çok önemli olduğu gerçeğinin bilinci ile; programın son iki yarıyılında okullarda çeşitli öğretmenlik gözlem ve uygulamaları yapılmaktadır.

Bölümümüzde görev yapan 2 Doçent, 3 Dr. Öğr. Üyesi ve 2 Öğretim Görevlisi bulunmaktadır. Deneyimli öğretim elemanlarından oluşan akademik kadromuz, öğretmen adayı öğrencilerimize, ülkemizin yanı sıra, batı dünyasındaki eğitim yaklaşımlarını ve gelişmeleri de izleme, inceleme olanağı sunmaktadır.

Mezunlarımız, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı hem özel okullarda hem de devlet okullarında öğretmenlik yapabilecekleri gibi, İngilizce öğretim yapan üniversitelerin İngilizce hazırlık okullarında öğretim görevlisi, üniversitelerin İngilizce bölümlerinde araştırma görevlisi olarak da iş bulabilirler.

Bölüm Tanıtım Broşürü

Top