Vizyon ve Misyon

Vizyon

Atatürkçü düşünceyi özümsemiş, bilim, sanat ve teknolojinin gerektirdiği,ulusal ve evrensel niteliklere sahip, öğrenmeyi öğrenen, gelişime açık, çağdaş, insana ve çevreye değer veren ve sürekli başarıyı hedefleyen nitelikli eğitimciler yetiştiren ve toplumun hizmetine sunan bir fakülte olmaktır.

 

Misyon

Çağdaş dünyada bilimsel ve sanatsal kimliği ile tanınan eğitimcilerin rehberliğinde gerçekleştirilecek eğitim-öğretim ve araştırma ortamında;

• Atatürk ilke ve devrimlerini, laik, demokratik toplum düzenini benimsemiş,

• Türk toplumunun değerlerini özümsemiş ve tüm insanlığın insani değerlerine saygı duyan ve insanlığa hizmete hazır,

• Bölgesel ve ulusal kalkınmayı sağlamak amacıyla eğitim bilimine ilişkin etkinlikler yapan,

• Kendine güvenen, sorgulayan, yaratıcı, üretken, hoşgörülü, katılımcı, sorumluluk sahibi, kendini ifade edebilen,

• Alanında iyi yetişmiş ve motivasyonu yüksek,

• A.İ.B.Ü. Eğitim Fakültesi mensubu olmakla onur duyan eğitimciler yetiştirmektir.

 

Değerler

• Bilime ve sanata saygı

• Bilimsel ve sanatsal özerklik

• Sevgi-saygı-hoşgörü ve güven

• Dürüstlük

• Şeffaflık

• Fikir ve eylemde tutarlılık

• Sorumluluk

• Takım ruhu

• Evrensellik

Top