Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

1994-1995 Öğretim yılında Abant izzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde ilk öğrencilerini alan bölümüz , 1998-1999 öğretim yılından itibaren yeni yapılanma ile Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü adını almış, Resim iş Eğitimi ve Müzik Eğitimi Anabilim Dallarından oluşmaktadır. Resim iş Eğitimi Anabilim Dalı lisans programına her yıl 40 birinci öğretim , 40 ikinci öğretim olmak üzere 80 öğrenci alınmaktadır. Ayrıca halen devam etmekte olan yüksek lisans programımızda da 6 öğrencimiz bulunmaktadır. Müzik Eğitimi Anabilim Dalma ise her yıl düzenli olarak 40 öğrenci alınmaktadır. Ayrıca kuruluşundan itibaren devam etmekte olan yüksek lisans programı ile son 4 yıldır da doktora programı mevcuttur. Müzik Eğitimi ve Resim iş Eğitimi Anabilim Dallarından mezun olan öğrencilerimiz sanat yolu ile eğitim prensibini gerçekleştirmeyi amaçlarlar. Lisans düzeyinde 4 yıllık eğitim yapmakta olan bölümümüzden mezun öğrenciler ilk ve orta öğretim kurumlarında çalışmaktadırlar.

Sanat Eğitimcisi olarak yetiştirilen öğretmen adayı öğrenciler eğitimleri boyunca, ruh ve duygu bakımından dengeli-sağlıklı bir kişiliği, hür bilimsel ve sanatsal düşünceye sahip topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı ve yaratıcı kişiler olarak yetiştirilmektedir. Sanat derslerinin yanı sıra öğrencilerimiz, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği formasyon derslerini alırlar. Asıl amacı alanında uzman resim ve müzik eğitimcisi yetiştirmek olan bölümümüz, gerek şehrimizde, gerekse yurt düzeyinde sergi, konser gibi etkinlikler düzenleyerek ülkemiz sanat hayatına olumlu katkılarda da bulunmaktadır.

FORMASYON DUYURULARI

FAKÜLTE DUYURULARI

Top