Personel Formlar

PERSONEL FORMLAR (Formları indirmek için başlığı tıklayınız.)
EĞİTİM-01 Akademik Personel Görevlendirme Formu
EĞİTİM-02(a) Ders Telafisi Talep Dilekçesi
EĞİTİM-02(b) Ders Telafisi Bildirim Dilekçesi
EĞİTİM-03(a) Yurtdışına (Görevli) Çıkış İçin Muvafakat Talebi Dilekçesi
EĞİTİM-03(b) Yurtdışına (Yıllık İzinli) Çıkış İçin Muvafakat Talebi Dilekçesi
EĞİTİM-04 İzin ve Vekalet E-BYS İşlem Süreci
EĞİTİM-05 Ders Yükü Bildirim Formu
EĞİTİM-06 Ders Yoklama Çizelgesi
EĞİTİM-07 Sınav Tutanak Formu
EĞİTİM-08 Not Bildirim-Düzeltme Formu
EĞİTİM-09 Tek-Çift Sınavı Not Bildirim Formu
EĞİTİM-10 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu
EĞİTİM-11(a) Yrd.Doç.Dr. Görev Süresi Uzatımı Dilekçesi
EĞİTİM-11(b) Öğretim Elemanı Görev Süresi Uzatımı Dilekçesi
EĞİTİM-12 Jüri Üyeliği Ücret Dilekçesi
EĞİTİM-13 Araç Tahsis Talebi Formu
EĞİTİM-14 Kimyasal Madde ve Cam Malzeme Talep Formu
EĞİTİM-15 Sarf Malzeme Talep Formu
EĞİTİM-16 Taşınır Demirbaş Talep Formu
EĞİTİM-17 Aile Yardımı Bildirimi Formu
EĞİTİM-18 Asgari Geçim Aile Bildirimi Formu
EĞİTİM-19 Mal Bildirimi Formu
EĞİTİM-20 İlişik Kesme Formu
EĞİTİM-21(a) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi
EĞİTİM-21(b) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Puan Tablosu
EĞİTİM-22 Akademik Kimlik Talep Formu
EĞİTİM-23 Doçentlik Sınavı Değerlendirme Zarfı Teslim Dilekçesi
Top