İdari Birimler

Ad Soyad

Unvan

Telefon / İçhat

Rahmi AKBIYIK

Fakülte Sekreteri

(0374) 254100 / 1604

Sebahat ARSLAN  

Şef

(0374) 254100 / 1605

Hasan ISNIK  

Veznedar

(0374) 254100 / 1610

İlhan BAHTİYAR  

Bilgisayar İşletmeni

(0374) 254100 / 1608

Vasfi TİTİZ  

Ambar Memuru

(0374) 254100 / 1717

Burcu ŞAHİN  

Bilgisayar İşletmeni (Dekan Sekreteri)

(0374) 254100 / 1601

Gülay GÜLAY  

Bilgisayar İşletmeni (Dekan Yardımcıları Sekreteri)

(0374) 254100 / 1606

Fatma ÖZKAN  

 Şef (Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü)  (0374) 254100 / 1750

Yusuf ÖZCAN  

Bilgisayar İşletmeni (Güzel Sanatlar Eğitimi - Özel Eğitim Bölümleri Sekreteri)

(0374) 254100 / 1694

Serpil ÇETİNKAYA

Bilgisayar İşletmeni (Temel Eğitim Bölümü - Yabancı Dilleri Eğitimi Bölümü Sekreteri)

(0374) 254100 / 1669

Senem ERKAN  

Bilgisayar İşletmeni (Eğitim Bilimleri Bölümü Sekreteri)

(0374) 254100 / 1727

Durmuş ÖZDEMİR  

Bilgisayar İşletmeni (Türkçe ve Sos. Bil. Eğitimi - BÖTE Bölümleri Sekreteri)

(0374) 254100 / 1625

Burak KILIÇ

Fakülte Öğrenci İşleri

(0374) 254100 / 1613

Top