Dekanlık

 

Görevi  Adı Soyadı  
Dekan V. Prof. Dr. Erkan TEKİNARSLAN

    

        

Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Eralp BAHÇIVAN  
Dekan Yardımcısı    
Fakülte Sekreteri Rahmi AKBIYIK  
Top