Dekanlık

 

Görevi  Adı Soyadı  
Dekan V. Prof. Dr. Erkan TEKİNARSLAN

    

        

Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Recai AKKAYA  
Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Melih Derya GÜRER  
Fakülte Sekreteri Rahmi AKBIYIK  
Top