Fakülte Yönetim Kurulu

Ünvanı  Adı Soyadı 
Prof.Dr. Güngör KARAUĞUZ
Prof.Dr.  Salih Paşa MEMİŞOĞLU
Prof.Dr. Cemal AVCI
Prof.Dr. Türkan ARGON
Doç.Dr. Hakan YAMAN
Doç.Dr. Bahadır ALTINTAŞ
Dr.Öğr.Üyesi Oğuz KANTÜRER

 

SENATO TEMSİLCİSİ

Prof.Dr. Erkan TEKİNARSLAN

Top