Dekanlık

 

Görevi  Adı Soyadı  
Dekan Prof. Dr. Güngör KARAUĞUZ  dekan hoca
Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Oğuz KANTÜRER

 

 

Fakülte Sekreteri  Rahmi AKBIYIK  
Top