Dekanlık

 

Görevi  Adı Soyadı  
Dekan Prof. Dr. Güngör KARAUĞUZ  dekan hoca
Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hakan YAMAN  
Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Oğuz KANTÜRER

 

 

Fakülte Sekreteri  Rahmi TEMEL  

FORMASYON DUYURULARI

FAKÜLTE DUYURULARI

Top