İdari Personel

Rektörlük Sant. Tel: (0374) 254 10 00        

  Adı Soyadı Unvanı / Görevi Dahili Numara
  Rahmi AKBIYIK Fakülte Sekreteri 1604
  Ruhi AKKAYA   Ayniyat Saymanı 1609
  Sebahat ARSLAN   Şef 1605
  Hasan ISNIK   Veznedar 1610
  İlhan BAHTİYAR   Bilgisayar İşletmeni 1608
  Vasfi TİTİZ   Taşınır Kayıt Yetkilisi 1717
  Burcu ŞAHİN   Bilgisayar İşletmeni / Dekan Sekreteri 1601
  Gülay GÜLAY   Bilgisayar İşletmeni / Dekan Yardımcıları Sekreteri 1606
  Yusuf ÖZCAN  

Bilgisayar İşletmeni / Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Sekreteri - Özel Eğitim Bölüm Sekreteri 

1694
  Serpil ÇETİNKAYA Bilgisayar İşletmeni / Temel Eğitim Bölüm Sekreteri - Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Sekreteri 1669
  Senem ERKAN  

Bilgisayar İşletmeni / Eğitim Bilimleri Bölüm Sekreteri - Mat. ve Fen Bil. Eğitimi Bölüm Sekreteri

1727
  Durmuş ÖZDEMİR  

Bilgisayar İşletmeni / Türkçe ve Sos. Bil. Eğitimi Bölüm Sekreteri - BÖTE Bölüm Sekreteri

1625
  Fatma ÖZKAN   Şef / Pedagojik Formasyon Birimi 1750
Top