Akademik takvimde, 2017-2018 eğitim öğretim yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı bahar dönemi dersleri için muafiyet başvurularının 27 Ocak 2017 tarihinde sona ereceği açıklanmıştı. Fakat Öğretmenlik Uygulaması dersi ile ilgili olarak ders listelerinin bahar dönemi başlamadan Milli Eğitim Müdürlüğü ile paylaşılması sürecin işleyişi açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle bahar dönemi muafiyet başvurularının aşağıda belirtilen takvim kapsamında yürütülmesi gerekmektedir.

Başvuru Tarihleri

Başlangıç: 09.12.2017

Bitiş       : 30.12.2017 (başvuru için son gün)

 

Not: 

1. Muafiyet başvurusu için dilekçe örneği aşağıda verilmiştir.

2. Muafiyetler için dilekçenize trasnkriptinizi de eklemeniz gerekmektedir.

3. 18.11.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Yükseköğretim Kurulu tarafından izin verilen üniversitelerce uygulanacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve, Usul ve Esaslar'ın 10. maddesinin 4. bendinde 

"İlgili fakülte yönetim kurulu kararıyla Özel öğretim kurumlarında veya MEB'e bağlı okullarda bir öğretim yılından az olmamak kaydıyla öğretmenlik yaptığını belgeleyenler, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir. Ayrıca, pedagojik formasyon derslerinin alındığı dönemde MEB'e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında sözleşmeli öğretmenlik veya Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmakta olanlar, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir."

ifadesi bulunmaktadır. Öğretmenlik uygulaması dersi muafiyetlerinde bu madde kapsamında değerlendirme yapılacaktır.

4. Öğretmenlik uygulaması dersinden muaf olmak isteyen öğrencilerimizin öğretmenlik yaptıklarına dair edinecekleri belgede (çalıştıkları okul veya il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinden ıslak ya da elektronik imzalı belge alınması gerekmektedir.) öğretmenliğe başlama ve bitiş tarihlerinin ve hangi branşta öğretmenlik yaptıklarının yazılması gerekmektedir.

5. 2017-2018 eğitim öğretim yılında öğretmenliğe başlayanlar için bahar dönemi sonuna kadar öğretmenliği sürdürdüklerine dair dönem sonunda tekrar belge istenecektir.

 

 

Ekler:
DosyaAçıklamaDosya BoyutuCreatedSon değişiklik
Bu dosyayı indir (muafiyet II. dönem.docx)muafiyet II. dönem.docx 13 kB02.12.2017 13:2002.12.2017 13:20

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Eğitim Fakültesi © 2018 Sayfa Başı