Name                Surname          Duty                           Phone

Rahmi          TEMEL                     Fakülte Sekreteri                1604

Ruhi                AKKAYA                   Ayniyat Saymanı            1609

Sebahat         ARSLAN                     Şef         1605

Hasan             ISNIK                        Veznedar                      1610

İlhan              BAHTİYAR                  Bilgisayar İşletmeni        1608

Vasfi              TİTİZ                         Ambar Memuru              1739

Aydın             ÇOBANOĞLU               Bilgisayar İşletmeni         1607

Burcu             ŞAHİN                       Bilgisayar İşletmeni         1601

                                                 

Gülay              GÜLAY                      Bilgisayar İşletmeni         1606

(Dekan Yardımcıları Sekreteri)           

 

Yusuf            ÖZCAN                       Bilgisayar İşletmeni        1694

(Güzel Sanatlar Eğitimi - Özel Eğitim Bölüm Sekreteri)     

 

Metin             GÜLEN                      Bilgisayar İşletmeni         1669

(İlköğretim Bölüm Sekreteri)              

 

Senem           ERKAN                     Bilgisayar İşletmeni         1727

(Eğitim Bilimleri - BÖTE - OÖSA Bölümleri Sekreteri)     

 

Durmuş           ÖZDEMİR               Bilgisayar İşletmeni           1625

(Türkçe Eğitimi - Yabancı Diller Eğitimi - OÖFMA Eğitimi Bölümleri Sekreteri) 


Bolu Abant İzzet Baysal University - Faculty of Education © 2018 Back to top