FORMASYON DUYURULARI

Ön başvuru için tıklayınız.
2018-2019 Güz Yarıyılı’nda Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı kontenjanları için Talim ve Terbiye Kurulu'nun 20 Şubat 2014 tarihli ve 9 sayılı kararının ekinde yer alan (http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretmenlik-alanlari/icerik/201) Tablo 1’de belirtilen programlarda yer alıp yükseköğretim programlarının son sınıflarına devam eden, 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda mezun olabilecek durumda olan ve bunlardan mezun olanlarla, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olup da adı aşağıdaki listede (Bkz. Tablo 1) yer alan programlara denkliği kurul tarafından onaylanan ve belirlenen şartları taşıyan adaylardan elektronik ortamda ön kayıt alınmasına karar verilmiştir.
Sertifikalar hazırlanmış olup isteyen öğrencilerimiz Formasyon Birimi'nden 03.08.2018 tarihinden itibaren sertifikalarını alabileceklerdir.

FORMASYON DUYURULARI

FAKÜLTE DUYURULARI

Top