Yatay Geçiş Hakkı Kazananlar

05 Ağustos 2022

2022-2023 Öğretim Yılı Kurum içi ve kurum dışı yatay geçiş başvuru sonuçlarına aşağıdaki dosyalardan erişebilirsiniz. 

 

Kayıtlar 15-19 Ağustos 2022 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde (08:00 - 17:00) fakültemizde şahsen yapılacaktır.
 
 
Kesin kayıtlar için gerekli evraklar:
 
1- Öğrenci belgesinin onaylı aslı ya da (barkodlu e-devlet çıktısı)
 
2- Transkript onaylı aslı ya da (barkodlu e-devlet çıktısı)
 
3- Disiplin cezası belgesinin onaylı aslı (Transkriptinde yada öğrenci belgesinde belirtilmemişse)
 
4- 2.öğretimden 1.öğretime geçiş hakkı kazanan öğrencilerin %10'na girdiğine dair belgenin onaylı aslı.
 
5- Yurtdışından kayıt hakkı kazanan öğrencilerin denklik belgesinin aslı veya (ÖSYM tarafından Yurtdışına yerleşen öğrenciler için ÖSYM sonuç belgesi)
 
6- Hazırlık Bölümü olan sınıflar için hazırlık sınıfı okuduğuna dair belgenin onaylı aslı  (öğrenci belgesi veya transkriptinde belirtilmemiş ise)
 
7- Yatay geçiş yapmasında sakınca yoktur (ilişiği yoktur) onaylı belgenin aslı.
Top