Ek Madde-1 Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş İşlemleri

11 Ağustos 2021

Ek Madde1 Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş kapsamında fakültemiz programlarına başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki detaylara dikkat etmelerini öneririz.

Ek Madde1 Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş kapsamında fakültemiz programlarına başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki detaylara dikkat etmelerini öneririz.

Başvurular, akademik takvimde ilan edilen tarihler aralığında üniversite bilgi yönetim sistemi platformundan çevrimiçi olarak yapılacaktır. Başvuru sayfasına erişmek için buraya tıklayabilirsiniz. Başvuru sırasında sisteme yüklenmesi gereken belgeler aşağıdadır. Adayların kendilerinden istenen bilgi (kişisel bilgiler, sınav bilgileri, not bilgileri vb., ÖSYM sonuç belgesindeki puanın ondalık gösterimleriyle birlikte eksiksiz girilmesi) ve belgeleri eksiksiz olarak sisteme yüklemekle yükümlüdür.

Başvuru için Gerekli Belgeler

1- Öğrenci Belgesi (onaylı veya e-devlet üzerinden alınan belge)

2- Transkript (Ara Sınıflar İçin) (onaylı veya e-devlet üzerinden alınan belge)

3- Disiplin Belgesi (onaylı), (Öğrenci Belgesi veya transkriptinde belirtilmemiş ise)

4- Daha önce Ek-1 Madde ile Yatay Geçiş yapmadığını gösterir belge (Öğrenci Belgesinde kayıtlanma şekli belirtilmemiş ise)

5- Ders İçerikleri (Ara Sınıflar İçin) (Üniversitenin Web sayfasından alınan)

6- ÖSYM Sonuç Belgesi (Yerleştiği Üniversiteyi Gösteren)

7- Kayıtlı olduğu bölümden farklı bir programa başvuru yapanlar YGS, LYS Sonuç Belgesi

8- Yabancı dille eğitim yapılan programların 2, 3 ve Sınıflarına yapılacak başvurularda Dil Yeterlik Belgesi (Hazırlık ve 1. Sınıfa başvurularda Dil Yeterlik Belgesi ibraz edememeleri halinde yatay geçişi uygun görülen öğrenciler hazırlık eğitimine alınırlar).

Başvurular “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından tespit edilen "Ek Madde1 Usul ve Esasları" ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senatosunca belirlenen ilkeler çerçevesinde incelenmekte ve değerlendirilmektedir.

 

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

Online Başvuru Tarihleri              01-16 Ağustos 2021 

Sonuçların İlan Tarihi                  27 Ağustos 2021

Asıl Öğrenci Kayıt Tarihleri           06-10 Eylül 2021

Yedek Öğrenci Kayıt Tarihleri       13-14 Eylül 2021

 

Değerlendirme Süreci

Komisyonlarımızca yapılan belge-veri incelemesi ve ön değerlendirme aşamasında sırasıyla aşağıdaki işlemler yürütülür;

  1. İlgili mevzuatlarında anılan merkezi yerleştirme puanını sağlayamayan, daha önce merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapan, tanımladığı verilerde ve belgelerde eksiği, onaysız belgesi, veri ile belgesi arasında uyumsuzluk bulunan adayların başvuruları gerekçesi açıklanarak geçersiz sayılır,
  2. Başvurusu onaylanan adayın yükseköğrenime başladığı yıldaki merkezi yerleştirme puanı ile başvurduğu bölümümüzün aynı yıldaki ÖSYS puan türü/taban puanı esas alınarak yatay geçiş kontenjanı statüsü-sıralaması belirlenir,
  3. Asıl ve yedek kontenjana yerleşmeye hak kazanan, kazanamayan ve başvurusu geçersiz sayılan adayların bilgileri fakültemiz web sitesinde ilan edilir.

Kayıt İşlemleri

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin listeleri ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Web sayfasında ilan edilecektir.

Kayıtlar okullarında şahsen yapılacaktır.

Kesin kayıtlar için gerekli evraklar:

  1. Öğrenci belgesinin onaylı aslı ya da (barkodlu e-devlet çıktısı)
  2. Transkript onaylı aslı ya da (barkodlu e-devlet çıktısı)
  3. Disiplin cezası belgesinin onaylı aslı (Transkriptinde ya da öğrenci belgesinde belirtilmemişse)
  4. 2.öğretimden 1.öğretime geçiş hakkı kazanan öğrencilerin %10’a girdiğine dair belgenin onaylı aslı.
  5. Yurtdişindan kayıt hakkı kazanan öğrencilerin denklik belgesinin aslı veya (ÖSYM tarafından Yurtdışına yerleşen öğrenciler için ÖSYM sonuç belgesi.)
  6. Hazırlık Bölümü olan sınıflar için hazırlık sınıfı okuduğuna dair belgenin onaylı aslı (öğrenci belgesi veya transkriptinde belirtilmemiş ise)
  7. Yatay geçiş yapmasında sakınca yoktur (ilişiği yoktur) onaylı belgenin aslı.

 

Top