2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ön Kayıtlarında Öğretmenlik Uygulamasından Muaf Olabilecek Durumda Olanlar İçin Ayrılan Kontenjanlara Başvuru

27 Ocak 2020

Süresi içinde ön kayıt başvurusunu gerçekleştiren adaylardan yedek listelerde adı bulunanlar “öğretmenlik uygulamasından muaf olma” (en az bir eğitim-öğretim yılı öğretmenlik yapmış veya Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmış olmak) şartını sağlamaları koşuluyla, asıl listede yer alma durumlarına bakılmaksızın, aşağıda yer alan başvuru dilekçesi, muafiyet başvuru dilekçesi ve öğretmenlik uygulamasından muaf olabilecek durumda olduklarını gösteren onaylı evrakları da ekleyerek This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-posta adresine en geç 13 Şubat 2020 tarihi mesai bitimine kadar başvurabilirler.

 

Önemli Notlar:

1- İlan edilen listede adı olmayan adaylar başvuru yapamayacaktır. Başvurmaları halinde dilekçeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

2- 13 Şubat 2020 mesai bitiminden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

3- Başvuru dilekçesi ve muafiyet başvuru dilekçesi eksiksiz olarak doldurulup ıslak imza ile imzalandıktan sonra tüm evraklar taratılarak pdf veya jpeg formatında e-posta eki olarak gönderilmelidir.

4- Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf olabilmek için en az bir eğitim-öğretim yılı öğretmenlik yapmanız veya toplamda en az bir eğitim-öğretim yılına denk olacak sürede Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmış olmanız ve bu durumunuzu belgelendirmeniz gerekmektedir. Göndereceğiniz/getireceğiniz belgede işe giriş, çıkış tarihlerinizin ve branşınızın/görevinizin açıkça belirtilmiş ve onaylı olması gerekmektedir.

Top