2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Başvurularına Ait 15 Mart 2019 Tarihli Asıl Ve Yedek Öğrenci Listeleri

14 Mart 2019
2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar dönemi pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı başvurularına ait 15 Mart 2019 tarihli asıl ve yedek öğrenci listeleri ve gerekli açıklamalar aşağıdadır.

Önemli Bilgiler:

1- Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 18.11.2015 tarihli toplantısında alınan karar üzerine pedagojik formasyon eğitimi sertifika programları kişisel/mesleki gelişim programları olarak değerlendirilmektedir.

2- Kesin kayıtlar 15 Mart 2019 tarihinde (09.30-12.00-13.30-16.00 saatleri arasında) yapılacaktır.

3- Yedekten kesin kayıt hakkı kazananların yer aldığı listeler 15 Mart 2019 Cuma günü 17.00 den sonra ilan edilecek ve bu listedeki adaylara kesin kayıt için bir gün süre tanınacaktır. Yedek işlemlerinin devam etmesi durumunda sistem aynı şekilde uygulanacaktır.

4- Muafiyet başvuruları dönemine bakılmaksızın kesin kayıt sırasında yapılacaktır. Bu işlem için bir adet transkript fotokopisi ve muafiyet istendiğine dair ekte yer alan dilekçe gerekmektedir.

5- Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf olabilmek için en az bir eğitim-öğretim yılı öğretmenlik yapmanız gerekmektedir. Alacağınız evrakta işe giriş, çıkış tarihlerinizin ve branşınızın yazması gerekmektedir. 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğretmenlik yapmaya başlayanlar muafiyet başvurularını yapabilirler.

KESİN KAYITLAR

1- Kesin kayıt başvurularının şahsen yapılması gerekmektedir.
2- Online başvurularda beyan edilen bilgilerin yanlış ya da eksik olması durumunda aday kesin kayıt hakkını kaybedecektir.
3- Yukarıda belirtilen süre içinde kayıt yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybedecektir.
4- Kesin kayıtlar tamamlandıktan sonra, boş kalan kontenjanlara yedek listeden kayıt yaptırmaya hak kazananlar www.ef.ibu.edu.tr adresinde ilan edilecek ve 1 iş günü kayıt süresi verilecektir.
5- Bu süre içinde kayıt yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybedecektir. Kontenjanların yine boş kalması durumunda aynı yöntemle öğrenci alımına devam edilecektir.
6- Herhangi bir bölüme kayıt yapacak yedek listede aday kalmadığı durumda, kontenjan açık kalmış ise açık kalan kontenjan, doldurulması için diğer alanlara aktarılacaktır.
Kayıt ücreti 2050 (iki bin elli) TL olup kayıt dönemlerinde iki eşit taksitte ödenecektir. Ücretler Abant İzzet Baysal Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin
T.C. Ziraat Bankası Bolu Şubesi

Şube Kodu: 2564

Hesap No: 47034774-5024

(IBAN: TR44 0001 0025 6447 0347 7450 24)

Birinci Dönem için “Pedagojik Formasyon Ücreti 1. Taksidi” ve İkinci Dönem için “Pedagojik Formasyon Ücreti 2. Taksidi” açıklamasıyla yatırılacaktır.

Öğrenim Ücretlerinin kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kendi adları ve TC kimlik numaralarıyla yatırılması gerekmektedir. Eksik ve yanlış bilgilerden aday kendisi sorumludur.

Kesin kayıt yaptırdıktan sonra herhangi bir sebeple kaydını sildiren öğrencilerin yatırdıkları kayıt ücreti iade edilmeyecektir.


NOT:

1- Programın iki dönem olarak uygulanması öngörülmektedir. Ancak “Usül ve Esasların Değişmesi” ve güncellenmesi gibi bir durum söz konusu olursa program 3 dönem şeklinde uygulanabilir. Böyle bir durumda değişikliğin yapısı, içeriği ve öğrenciye yansımaları ile ilgili öğrencilerle paylaşımlar yapılacaktır.
2- Birinci dönem, 3 ya da 4 ders cumartesi günü fakültemiz dersliklerinde yüz yüze, kalan 1 ya da 2 ders ise uzaktan eğitim yolu ile www.ibuzem.ibu.edu.tr adresi üzerinden yapılacaktır. Sistemin kullanımına ilişkin bilgiler daha sonra duyurulacaktır.
3- Öğretmenlik Uygulaması dersinin güz döneminde yapılması planlanmaktadır. Bu ders Bolu ilinde yer alan, dekanlık ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinasyonu ile belirlenecek okullarda yapılması gerekmektedir. Uygulama dersi 12 hafta (hafta içi ve her hafta 6 ders saati) sürmektedir.
4- Dersler 9 Mart 2019'da başlamıştır.
5- Muafiyet başvuruları kesin kayıt işlemleri esnasında alınacaktır. Detaylı duyuru kesin kayıt listeleri ile birlikte yapılacaktır.


KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER

1- Kesin Kayıt Dilekçesi (Dilekçe aşağıda verilmiştir.)
2- Mezunlar İçin Onaylı Mezuniyet Belgesi veya Diploma (Mezuniyet Belgesi veya Diplomanızda genel ağırlıklı not ortalamanız yoksa bu belgelerin yanında onaylı lisans not transkripti)
3- Öğrenimine Devam Edenler için Onaylı Lisans Not Transkripti

(Kendi üniversitelerinin 100’lük not dönüşümünü kullanan adaylar diploma, mezuniyet belgesi ya da transkriptlerinde 100’lük sistemdeki GANO yok ise kesin kayıtta kendi üniversitelerinden onaylı dönüşüm belgesi getirmek zorundadır. Kendi üniversitelerinde 100'lük not dönüşümü olmayan adayların YÖK'ün 100'lük sistemini kullanabilmesi için kendi üniversitelerinden onaylı 100'lük dönüşümün yapılmadığına dair bir belge getirmesi gerekmektedir.)

4- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
5- Öğrenim ücretinin 1. Taksidinin (1025 TL) ödendiğine dair banka dekontu
6- İki adet fotoğraf
Top