Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kesin Kayıt Listeleri

09 Ekim 2018

AİBÜ içinden ve dışından başvuranların kesin kayıt listeleri aşağıdadır.

 

1- "Seramik ve Cam Teknolojisi" öğretmenlik alanında Bolu ilinde öğretmen bulunmaması nedeniyle bu alandan başvuran adaylarımız için kontenjan ayrılmamıştır.

2- "Adalet" öğretmenlik alanında Bolu ilinde 1 öğretmen bulunması nedeniyle bu alan için 4 kişilik kontenjan belirlenmiştir.

3- "Gıda Teknolojisi" öğretmenlik alanında Bolu ilinde 1 öğretmen bulunması nedeniyle bu alan için 4 kişilik kontenjan belirlenmiştir.

4- "Felsefe" öğretmenlik alanında Bolu ilinde 15 öğretmen bulunması nedeniyle bu alan için 60 kişilik kontenjan belirlenmiştir.

5- Kesin kayıtlar 10-11 Ekim 2018 tarihlerinde (9.00-12.00-13.00-17.00 saatleri arasında) yapılacaktır.

6- Yedek kayıtlar için listeler 11 Ekim 2018 Perşembe günü 17.00 den sonra ilan edilecek ve kesin kayıt için bir gün süre tanınacaktır. Yedek işlemlerinin devam etmesi durumunda sistem aynı şekilde uygulanacaktır.

 

* Muafiyet başvuruları dönemine bakılmaksızın kesin kayıt sırasında yapılacaktır.

 

KESİN KAYITLAR

 1. Kesin kayıt başvurularının şahsen yapılması gerekmektedir.
 2. Online başvurularda beyan edilen bilgilerin yanlış ya da eksik olması durumunda aday kesin kayıt hakkını kaybedecektir.
 3. Belirtilen süre içinde (10-11 Ekim 2018) kayıt yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybedecektir.
 4. Kesin kayıtlar tamamlandıktan sonra, boş kalan kontenjanlara yedek listeden kayıt yaptırmaya hak kazananlar www.ef.ibu.edu.tr adresinde ilan edilecek ve 1 iş günü kayıt süresi verilecektir. Bu süre içinde kayıt yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybedecektir. Kontenjanların yine boş kalması durumunda aynı yöntemle öğrenci alımına devam edilecektir.
 5. Herhangi bir bölüme kayıt yapacak yedek listede aday kalmadığı durumda, kontenjan açık kalmış ise açık kalan kontenjan, doldurulması için diğer alanlara aktarılacaktır.
 6. Kayıt ücreti 2050 (iki bin elli) TL olup kayıt dönemlerinde iki eşit taksitte ödenecektir. Ücretler Abant İzzet Baysal Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin

      T.C. Ziraat Bankası Bolu Şubesi

      Şube Kodu: 2564

      Hesap No: 47034774-5024

      (IBAN: TR44 0001 0025 6447 0347 7450 24)

Birinci Dönem için “Pedagojik Formasyon Ücreti 1. Taksidi” ve İkinci Dönem için “Pedagojik Formasyon Ücreti 2. Taksidi” açıklamasıyla yatırılacaktır.

Öğrenim Ücretlerinin kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kendi adları ve TC kimlik numaralarıyla yatırılması gerekmektedir. Eksik ve yanlış bilgilerden aday kendisi sorumludur.

Kesin kayıt yaptırdıktan sonra herhangi bir sebeple kaydını sildiren öğrencilerin yatırdıkları kayıt ücreti iade edilmeyecektir.

 

NOT:

 1. Programın iki dönem olarak uygulanması öngörülmektedir. Ancak “Usül ve Esasların Değişmesi” ve güncellenmesi gibi bir durum söz konusu olursa program 3 dönem şeklinde uygulanabilir.
 2. Birinci dönem, 3 ya da 4 ders cumartesi günü fakültemiz dersliklerinde yüz yüze, kalan 1 ya da 2 ders ise uzaktan eğitim yolu ile www.ibuzem.ibu.edu.tr adresi üzerinden yapılacaktır. Sistemin kullanımına ilişkin bilgiler daha sonra duyurulacaktır.
 3. Öğretmenlik Uygulaması dersinin birinci dönem yapılması planlanmaktadır. Bu ders Bolu ilinde yer alan, dekanlık ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinasyonu ile belirlenecek okullarda yapılması gerekmektedir. Uygulama dersi 14 hafta (hafta içi ve her hafta 6 ders saati) sürmektedir.
 4. Akademik takvim ve ders programı, dersler başlamadan önce 12 Ekim 2018 Cuma günü açıklanacaktır.
 5. Dersler 13 Ekim 2018'de başlayacaktır.
 6. Muafiyet başvuruları kesin kayıt işlemleri esnasında alınacaktır. Detaylı duyuru kesin kayıt listeleri ile birlikte yapılacaktır.

 

KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER

 • Kesin Kayıt Dilekçesi (Dilekçe aşağıda verilmiştir.)
 • Mezunlar İçin Onaylı Mezuniyet Belgesi veya Diploma (Mezuniyet Belgesi veya Diplomanızda genel ağırlıklı not ortalamanız yoksa bu belgelerin yanında onaylı lisans not transkripti)

    Öğrenimine Devam Edenler için Onaylı Lisans Not Transkripti

(Kendi üniversitelerinin 100’lük not dönüşümünü kullanan adaylar diploma, mezuniyet belgesi ya da transkriptlerinde 100’lük sistemdeki GANO yok ise kesin kayıtta kendi üniversitelerinden onaylı dönüşüm belgesi getirmek zorundadır. Kendi üniversitelerinde 100'lük not dönüşümü olmayan adayların YÖK'ün 100'lük sistemini kullanabilmesi için kendi üniversitelerinden onaylı 100'lük dönüşümün yapılmadığına dair bir belge getirmesi gerekmektedir.)

 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Öğrenim ücretinin 1. Taksidinin (1025 TL) ödendiğine dair banka dekontu
 • İki adet fotoğraf

FORMASYON DUYURULARI

FAKÜLTE DUYURULARI

Top