Print this page

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Başvuru Sistemi

26 Eylül 2018

 

Önemli Not: Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı'nda alınması gereken derslerden birisi de Öğretmenlik Uygulaması dersidir. Bu ders ile ilgili MEB'in Haziran 2018'de yayınladığı yeni yönergeye göre her bir öğretmen için 4 öğrenci atanabilmektedir. Bu nedenle kontenjanlar başvuru sayılarına ve o alanda Bolu ilindeki öğretmen sayılarına göre düzenlenecektir. Örneğin;

 

- A öğretmenlik alanında Bolu ilinde 3 öğretmen var ise ve ön başvuru sayısı yeterli ise o alanın kontenjanı 12 olarak belirlenecektir.

 

- B öğretmenlik alanında Bolu ilinde hiç bir öğretmen yok ise o alandan ön başvuru yapılmış olsa bile o alana kontenjan ayrılamayacaktır.

 

Ön başvurular bugün başlamış olup (26.09.2018) Pazartesi (01.10.2018) günü saat 17.00 da sona erecektir.