Hakkında

Genel Bilgi

Bölümümüzde Sınıf Eğitimi ve Okulöncesi Eğitimi Anabilim dalları bulunmaktadır.

Temel Eğitim Bölümümüzün temel işlevi, okul öncesi eğitim kurumları ve ilkokullara lisans düzeyinde; toplumsal ve evrensel değerleri benimsemiş, yapıcı, yaratıcı, yeniliklere açık, üretken, problem çözebilen, esnek düşünen ve çağın gereklerine yanıt verecek nitelikte birikimli ve donanımlı öğretmenler yetiştirmektir.
Bölümde, Okul Öncesi Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği olmak üzere iki program bulunmaktadır. Bu programlarda, okul öncesi ve sınıf öğretmenliği alanıyla ve öğretmenlik mesleğine ilişkin dersler ağırlıklı olarak yer tutmaktadır. Bu programlardan mezun olan öğrenciler, okulöncesi eğitim kurumları ile ilkokullarda öğretmen olarak görev almaktadır.

 

Prof. Dr. Erol KARAKIRIK

Bölüm Başkanı

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi 14280 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 46 41
  • Email: egitim_fakultesiibu.edu.tr
Top