Hakkında

Bu bölümün amacı eleştirel ve yaratıcı düşünmeyi alışkanlık haline getirmiş; bilimsel düşünmeyi yaşam biçimi olarak benimsemiş; çağın gereklerini kavramış; bu gerekliliklere göre kendini yenilemiş ve yenilemeye devam eden; alan yazınına ve bunların uygulamalarına hakim; kendine güvenen; bilimsel etiği özümsemiş; bilimsel çalışma yürütmeye istekli; öğretim sürecini geliştirmek için meslektaşları ile ortak çalışmalar yürütmeye hevesli ilköğretim matematik ve fen billgisi öğretmenleri yetiştirmektir.

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi bölümünde ilgili programını başarıyla tamamlayan öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan KPSS’ye girebilirler. Bu sınavı başarıyla geçenler atandıkları takdirde ortaokullarda matematik ve fen bilgisi öğretmeni olurlar. Akademik kariyer isteyen mezunlar, bu programın yüksek lisans veya doktora programlarına devam edebilirler. Bu öğrenciler, üniversitelerin ilgili bölümlerinde asistan olarak çalışabilirler.

Top