Hakkında

Bu bölümün amacı eleştirel ve yaratıcı düşünmeyi alışkanlık haline getirmiş; bilimsel düşünmeyi yaşam biçimi olarak benimsemiş; çağın gereklerini kavramış; bu gerekliliklere göre kendini yenilemiş ve yenilemeye devam eden; alan yazınına ve bunların uygulamalarına hakim; kendine güvenen; bilimsel etiği özümsemiş; bilimsel çalışma yürütmeye istekli; öğretim sürecini geliştirmek için meslektaşları ile ortak çalışmalar yürütmeye hevesli ilköğretim matematik ve fen bilgisi öğretmenleri ve alan uzmanları yetiştirmektir.

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi bölümünde ilgili programını başarıyla tamamlayan öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan KPSS’ye girebilirler. Bu sınavı başarıyla geçenler atandıkları takdirde ortaokullarda matematik ve fen bilgisi öğretmeni olurlar. Akademik kariyer isteyen mezunlar, bu programın yüksek lisans veya doktora programlarına devam edebilirler. Bu öğrenciler, üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademik personel çalışabilirler.

 

Fen Bilgisi Öğretmenliği Vizyonu

Atatürkçü düşünceyi özümsemiş, bilim, sanat ve teknolojinin gerektirdiği, ulusal ve evrensel niteliklere sahip, öğrenmeyi öğrenen, gelişime açık, çağdaş, insana ve çevreye değer veren ve sürekli başarıyı hedefleyen nitelikli fen bilgisi öğretmenleri ve alan uzmanları yetiştirmektir.

 

Fen Bilgisi Öğretmenliği Misyonu

Çağdaş dünyada bilimsel ve sanatsal kimliği ile tanınan eğitimcilerin rehberliğinde gerçekleştirilecek eğitim-öğretim ve araştırma ortamında;

• Atatürk ilke ve devrimlerini, laik, demokratik toplum düzenini benimsemiş,

• Türk toplumunun değerlerini özümsemiş ve tüm insanlığın insani değerlerine saygı duyan ve insanlığa hizmete hazır,

• Bölgesel ve ulusal kalkınmayı sağlamak amacıyla eğitim bilimine ilişkin etkinlikler yapan,

• Kendine güvenen, sorgulayan, yaratıcı, üretken, hoşgörülü, katılımcı, sorumluluk sahibi, kendini ifade edebilen,

• Alanında iyi yetişmiş ve motivasyonu yüksek,

• B.A.İ.B.Ü. Eğitim Fakültesi mensubu olmakla onur duyan fen bilimleri öğretmenleri ve alan uzmanları yetiştirmektir.

 

 İlköğretim Matematik Öğretmenliği Vizyonu

Atatürkçü düşünceyi özümsemiş, bilim, sanat ve teknolojinin gerektirdiği, ulusal ve evrensel niteliklere sahip, öğrenmeyi öğrenen, gelişime açık, çağdaş, insana ve çevreye değer veren ve sürekli başarıyı hedefleyen nitelikli ilköğretim matematik öğretmenleri ve alan uzmanları yetiştirmektir.

 

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Misyonu

Çağdaş dünyada bilimsel ve sanatsal kimliği ile tanınan eğitimcilerin rehberliğinde gerçekleştirilecek eğitim-öğretim ve araştırma ortamında;

• Atatürk ilke ve devrimlerini, laik, demokratik toplum düzenini benimsemiş,

• Türk toplumunun değerlerini özümsemiş ve tüm insanlığın insani değerlerine saygı duyan ve insanlığa hizmete hazır,

• Bölgesel ve ulusal kalkınmayı sağlamak amacıyla eğitim bilimine ilişkin etkinlikler yapan,

• Kendine güvenen, sorgulayan, yaratıcı, üretken, hoşgörülü, katılımcı, sorumluluk sahibi, kendini ifade edebilen,

• Alanında iyi yetişmiş ve motivasyonu yüksek,

• B.A.İ.B.Ü. Eğitim Fakültesi mensubu olmakla onur duyan ilköğretim matematik öğretmenleri ve alan uzmanları yetiştirmektir.

 

 

Prof. Dr. Dündar YENER

Bölüm Başkanı

Top