Hakkında

1997 yılında yurt çapında Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılandırılması ile birlikte Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümleri Eğitim Fakülteleri bünyesinde kurulmuş ve hizmet vermeye başlamıştır. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde BÖTE bölümü 2004-2005 öğretim yılında lisans düzeyinde öğrenci almaya başlamış ve 2009 yılında ilk mezunlarını vermiştir. Ayrıca 2015-2016 öğretim yılında yüksek lisans düzeyinde öğrencilerini programa kabul etmeye başlamış ve BÖTE anabilim dalından ilk 2017 yılında yüksek lisans mezunu verilmiştir. BÖTE anabilim dalı, doktora programı açabilmek için tüm yeterliliklere sahip olup doktora programı henüz başvuru aşamasındadır. Program lisans ve yüksek lisans düzeyinde öğrenci alımına devam etmektedir. BÖTE bölümü olarak misyonumuz Bolu Abant İzzet Baysal Üniveristesi bünyesinde çağdaş ve modern eğitim kurumlarının teknolojik ihtiyaçlarını dikkate alarak evrensel standartlarda eğitim-öğretim yaparak, yeni bilgi ve becerilerle donanımlı, insanlığın gelişimine hizmet edecek nitelikli bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitmenleri yetiştirmektir. Vizyonumuz, bilgisayar ve öğretim teknolojileri alanında evrensel ölçütlerde en iyi eğitimi sunmaktır.

Programda, zorunlu, alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Ayrıca öğrenciler seçmeli derslerde almaktadırlar. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir.

Laboratuvarlar

Bölümümüzde 2 adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Bu laboratuvarın her birinde 50 adet bilgisayar ve 1 adet projeksiyon cihazı bulunmaktadır. Laboratuvarlarımızın birinde etkileşimli tahta mevcuttur. Ayrıca fakültemizde 2 adet bilgisayar laboratuvarı daha bulunmaktadır. İhtiyaç duyulduğunda bu laboratuvarlar da bölümümüz öğrencileri ve öğretim elemanları tarafından kullanılabilmektedir.  Ayrıca bütün laboratuvarlarda kablolu ve kablosuz ağ bağlantısı bulunmaktadır.

BÖTE DUYURULARI

No data displayed on the module. Please check some parameters in the module settings again!
  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi 14280 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 46 41
  • Email: egitim_fakultesiibu.edu.tr
Top