Üniversitemiz bünyesinde 1998 yılında kurulan Türkçe Eğitimi Bölümü, 1999-2000 öğretim yılında lisans öğrencisi almaya başlamıştır. Kurulduğu tarihten itibaren bağımsız bir bölüm olarak eğitim-öğretim etkinliklerini sürdürmüş, 2016 yılında Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümüne bağlanmıştır. Şu anda yedi öğretim üyesi, iki araştırma görevlisiyle eğitim ve bilim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Anabilim Dalımız, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği nitelikleri bilme, uygulama ve değerlendirme düzleminde edinmiş; insanî ve etik değerlere sahip; öğrencilerinin dil becerilerini ve üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeye yetkin; toplumsal sorunlara duyarlı öğretmen adayları yetiştirmeyi görev edinmiştir. Ayrıca karşılaştığı sorunlara bilimsel yollarla çözümler üretmeye çalışan, alanyazındaki gelişmeleri takip eden, alanında yetkin dil eğitimi uzmanları yetiştirmek; bilimsel çalışmalarla Türkçe Eğitimi bilim alanına katkı sağlamak temel hedeflerimizdendir.

Eğitim Fakültesine ve Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak Anabilim Dalımızın öğretim üyeleri tarafından yürütülen programlar şunlardır:
♦ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı

♦ Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
♦ Türkçe Eğitimi Doktora Programı
♦ Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı
(Programlar hakkında ayrıntılı bilgi için şu adresi ziyaret edebilirsiniz: Program Bilgi Kataloğu)

Anabilim dalımızın öğrencilere sağladığı başlıca eğitim olanakları şu şekilde sıralanabilir:
♦ Farabi öğrenci değişim programı kapsamında yurt içindeki diğer üniversitelerde geçici öğrencilik,
♦ Erasmus öğrenci değişim programı kapsamında Avrupa Birliği sınırlarındaki anlaşmalı üniversitelerde geçici öğrencilik,
♦ Mevlana öğrenci değişim programı kapsamında Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde bulunan üniversitelerde geçici öğrencilik,
♦ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AİBU TÖMER) stajyerlik.


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Eğitim Fakültesi © 2018 Sayfa Başı