Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Yüksek lisans düzeyinde eğitim veren anabilim dalımızın amacı Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtında, her derecedeki okullarda, kamu ve özel kuruluşların eğitim birimlerinde ölçme ve değerlendirme konusunda düzenlemeler yapacak ve yürütecek, ölçme araçları geliştirip uygulayacak ve sonuçları yorumlayacak uzmanları yetiştirmektir.

 

Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr. ZEKERİYA NARTGÜN

 

Öğretim Elemanları

Prof.Dr. ZEKERİYA NARTGÜN  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1670
Doç.Dr. İBRAHİM ALPER KÖSE  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1638
Doç.Dr.  SEVİLAY KİLMEN This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1768
Dr. Öğr. Üyesi ESİN BAĞCAN BÜYÜKTURAN This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   1770
Öğr.Gör. CEREN MUTLUER  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  1638
Dr. Öğr. Üyesi ALPEREN YANDI This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1763
Arş.Gör.Dr. İBRAHİM UYSAL This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1773
Arş.Gör. MERVE ŞAHİN KÜRŞAD 35. Madde ile görevlendirilmiştir.  
Top