Sınıf Öğretmenliği

Sınıf Öğretmenliği Programı, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü içerisinde yer alan bir lisans programıdır. Programda, zorunlu, alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Ayrıca, öğrenciler seçmeli dersler de almaktadırlar.

Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Programdaki kuramsal dersler teknoloji destekli ortamlarda verilmektedir. Uygulamalı dersler ise, Eğitim Fakültesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Uygulama İlköğretim Okulları işbirliği ile Uygulama Öğretim Elemanı ve Uygulama Öğretmeni gözetiminde üç yarıyılda gerçekleştirilmektedir.

Sınıf Öğretmenliği anabilim dalından mezun olanlar Sınıf Öğretmeni ünvanı alır ve ilkokullarda sınıf öğretmeni olarak görev yaparlar.

 

Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr. Yusuf CERİT

Top