Okul Öncesi Öğretmenliği

Okulöncesi Öğretmenliği Programı, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü içerisinde yer alan bir lisans programıdır. Programda, zorunlu, alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Ayrıca, öğrenciler seçmeli dersler de almaktadırlar. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Programdaki kuramsal dersler teknoloji destekli ortamlarda verilmektedir. Uygulamalı dersler ise, Eğitim Fakültesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Uygulama İlköğretim Okulları ve Anaokulları işbirliği ile Uygulama Öğretim Elemanı ve Uygulama Öğretmeni gözetiminde dört yarıyılda gerçekleştirilmektedir.

 

Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Türker SEZER

Top