Akademik Personel

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

 
Doç Dr. Anıl Ş. Rakıcıoğlu Söylemez
İdari Görevleri
 • Bölüm Başkanı
 • Staj Koordinatörü
Verdiği Dersler
 • Özel Öğretim Yöntemleri
 • Dil Edinimi
 • İngiliz Dili Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar
 • İngiliz Dili Eğitiminin Psikolojisi
Araştırma Alanları
 Öğretmen Eğitimi, İngiliz Dili Eğitiminin Psikolojisi
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Website  
Telefon + 90 374 254 1000 / 1769 CV Anıl Rakıcıoğlu-Söylemez
       
       
 
Dr. Öğr. Üyesi Sedat Akayoğlu
İdari Görevleri
 • Bölüm Başkan Yardımcısı
 • Eğitim Fakültesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörü
 • Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Uluslararası İlişkiler Koordinatörü
 • Üniversite Kalite Alt Komisyonu Üyesi
Verdiği Dersler
 • Öğretim Teknolojileri
 • İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar
 • Dilbilim
 • Dil ve Kültür
 • İngiliz Dili Eğitiminde Eğitim Teknolojileri
Araştırma Alanları Bilgisayar Destekli Dil Öğretimi, Öğretmen Eğitimi, Kültürler arası İletişim Yeterliği, Söylem Analizi
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Website http://www.sedatakayoglu.com
Telefon +90 374 254 1000 / 1725 CV Sedat Akayoğlu
       
       
  Dr. Öğr. Üyesi Seda Coşar Çelik
İdari Görevleri
 • Bölüm Başkan Yardımcısı
Verdiği Dersler
 • İngiliz Edebiyatı
 • Edebiyat ve Dil Öğretimi
 • Yazma Becerileri
 • İngilizce Öğretiminin Kültürel ve Toplumsal Yönleri
Araştırma Alanları
 
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Website  
Telefon +90 374 254 1000 / 1623 CV Seda Coşar Çelik
       
       
  Doç. Dr. Abdullah Coşkun
İdari Görevleri
 
Verdiği Dersler
 • Yazma Becerileri
 • Avrupa Dil Politikaları
 • İngiliz Dili Eğitimi Programları
Araştırma Alanları
 • Öğretmen Eğitimi
 • Yazma Becerileri
 • İngiliz Dili Eğitimi Programları
  
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Website  
Telefon +90 374 254 1000 CV Abdullah Coşkun
       
       
  Dr. Öğr. Üyesi Kadir Vefa Tezel
İdari Görevleri
 
Verdiği Dersler
 • Dinleme ve Sesletim
 • Dil Becerilerinin Öğretimi
 • İngiliz Dili Eğitiminde Materyal Geliştirme
Araştırma Alanları
     
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Website  
Telefon +90 374 254 1000 / 1621 CV Kadir Vefa Tezel
       
       
  Öğr. Gör. Sema Kaplan
İdari Görevleri
 
Verdiği Dersler
 • Sözlü İletişim Becerileri
 • Etkili İletişim Becerileri
 • Yaratıcı Drama
 • Akademik Dil Becerilerinde Eleştirel Düşünme
Araştırma Alanları  
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Website  
Telefon +90 374 254 1000 / 1633 CV Sema Kaplan
       
       
  Öğr. Gör. İhsan Özdemir
İdari Görevleri
 
Verdiği Dersler
 • Translation Studies (Eng-Tur)
 • Oral Communication and Public Speaking
 • Contextual Grammar
 • Advanced Reading & Writing
Araştırma Alanları
 
E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Website  
Telefon +90 374 254 1000 / 1621 CV İhsan Özdemir

 

Top