Yüksek lisans düzeyinde eğitim veren anabilim dalımızın amacı Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtında, her derecedeki okullarda, kamu ve özel kuruluşların eğitim birimlerinde ölçme ve değerlendirme konusunda düzenlemeler yapacak ve yürütecek, ölçme araçları geliştirip uygulayacak ve sonuçları yorumlayacak uzmanları yetiştirmektir.

 

Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr. ZEKERİYA NARTGÜN

 

Öğretim Elemanları

Prof.Dr. ZEKERİYA NARTGÜN  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1670
Doç.Dr. İBRAHİM ALPER KÖSE  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1653
Doç.Dr. SEVİLAY KİLMEN  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1707
Dr.Öğr.Üyesi ESİN BAĞCAN BÜYÜKTURAN This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1642
Öğr.Gör. CEREN MUTLUER  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  1638
Arş.Gör.Dr. ALPEREN YANDI  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  1624
Arş.Gör. MERVE ŞAHİN KÜRŞAD 35. Madde ile görevlendirilmiştir.  
Arş.Gör. İBRAHİM UYSAL    

 


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Eğitim Fakültesi © 2018 Sayfa Başı